Obsługa biurowa będzie wykonywać zastrzyki?

Nowe zawody na horyzoncie

Czy asystenci medyczni będą kształceni nie tylko w obszarze biurowo-administracyjnym, ale także medycznym? Temat podejmuje m.in. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, który zwrócił się z wnioskiem do szefa resortu o poparcie inicjatywy poszerzenia kompetencji asystenta medycznego i poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W piśmie zaznaczono, że młodzież byłaby przygotowana do obsługi sekretariatu i rejestracji pacjentów oraz do wykonywania określonych zabiegów, w tym iniekcji. Kluczowy głos w tej sprawie będzie po stronie Ministerstwa Zdrowia, które do tej pory nie zajęło stanowiska. Z informacji resortu wynika, że propozycja dotycząca powołania zawodu ,asystenta medycznego jest wciąż przedmiotem analiz i konsultacji z ekspertami. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają.
Jednocześnie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas wrześniowego Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju na pytanie, na ile możliwe jest wprowadzenie do systemu nowych zawodów, w tym asystenta lekarza, zaznaczyła, że takie propozycje resort szczegółowo analizuje i wkrótce będzie podejmował decyzje. Wskazała, że takie nowe zawody funkcjonują już we wsparciu administracyjnym: sekretarka medyczna, pomoc medyczna i opiekun medyczny. „Tu jest duży niezagospodarowany obszar: koordynacji, organizacji procesu leczenia pacjentów, udzielania świadczeń. To obszar, który w dużej mierze może być zagospodarowany przez absolwentów zdrowia publicznego” – powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować