Ustawa o zawodzie ratownika to kiełbasa wyborcza?

Samorząd ratowników wzorowany na lekarskim

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Przewidziano m.in. sześć dni urlopu szkoleniowego, utworzenie samorządu ratownika medycznego oraz rejestru ratowników medycznych.
Przynależność ratowników medycznych do samorządu będzie obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych w Warszawie.
Rejestr ratowników medycznych ma pomóc w uzyskaniu informacji o liczbie ratowników medycznych w poszczególnych rejonach kraju. Posłuży także do analiz dotyczących tego zawodu.
Przewiduje się, że ratownik medyczny z państwa członkowskiego Unii Europejskiej będzie mógł tymczasowo wykonywać zawód ratownika medycznego, jeżeli złoży do Krajowej Rady Ratowników Medycznych wskazane w projekcie ustawy dokumenty i zostanie wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę.
– Na tę ustawę czekaliśmy od początku istnienia naszego zawodu. Cieszymy się z projektu, ale to kiełbasa wyborcza, bo ustawa nie zostanie już uchwalona przez obecny parlament. Mam nadzieję, że nowy Sejm i rząd niezwłocznie rozpoczną nad nią pracę – mówi w rozmowie z podyplomie.pl Roman Badach-Rogowski, szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.
Jak dodaje, ustawa wzmocni pozycję ratowników względem innych zawodów medycznych. Samorząd będzie reprezentował interesy tej grupy zawodowej w rozmowach z decydentami czy samorządami zawodowymi lekarzy oraz pielęgniarek. – Jest taka potrzeba, ponieważ coraz mniej osób kształci się w tym zawodzie. Samorząd jest też konieczny m.in. do rozmów na temat tabel współczynników płacowych w ochronie zdrowia. Obecnie w tych tabelach ratownik nie jest nawet wymieniony z nazwy. Trzeba te współczynniki uporządkować, ponieważ w tej chwili jest tak, że w zespole ratownictwa jedzie pielęgniarka ze specjalizacją i ma współczynnik 1,05, a kierownik zespołu, ratownik, ma 0,64. Nasz zawód powinien być traktowany równorzędnie w stosunku do innych zawodów, ponieważ jesteśmy na pierwszej linii pola walki – dodaje Roman Badach-Rogowski.
Obecnie zawód ratownika medycznego wykonuje 19 901 osób, z czego 14 950 ratowników medycznych udzielało medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałych 3802 udzielało świadczeń opieki zdrowotnej na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować