NFZ monitoruje pracę lekarzy POZ

Ankieterzy zapytają pacjentów, czy lekarz rozwiązał ich problem

NFZ postanowił sprawdzić jakość teleporad realizowanych przez POZ. Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej funduszu, do pacjentów będą dzwonić ankieterzy i prosić o ocenę swoich doświadczeń z lekarzami pierwszego kontaktu.
Jak podaje NFZ, badanie odbędzie się podczas rozmowy telefonicznej, w trakcie której ankieterzy zadawać będą 12 pytań. Najpierw ustalą czy i w jakiej formie odbyła się wizyta. Następnie zapytają między innymi czym była spowodowana konieczność skorzystania z porady? Czy pacjent miał problem z dodzwonieniem się? Czy problem, z którym zwrócił się pacjent do lekarza, został rozwiązany? Czy lekarz w sposób jasny i zrozumiały udzielił pacjentowi informacji na temat problemu zdrowotnego? Czy pacjent otrzymał wszystkie dokumenty potrzebne do wykonania zaleceń lekarza, u którego odbyła się wizyta? Czy w sytuacji, gdy teleporada nie rozwiązała w pełni problemu, zaoferowana została pacjentowi możliwość umówienia wizyty osobistej? Czy pacjent skorzystał z możliwości umówienia wizyty osobistej, będącej konsekwencją przeprowadzonej teleporady? Jaki jest powód ewentualnego nieskorzystania z wizyty osobistej?
Ankieta na zlecenie NFZ zostanie przeprowadzona wśród osób, które w ciągu ostatnich czterech miesięcy zasięgnęły porady u lekarza pierwszego kontaktu. Badanie jest anonimowe. Teleankieterzy nie będą znali danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, PESEL, cel wizyty czy przepisane leki.
Wszelkie wątpliwości i pytania można zgłaszać pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta pod bezpłatnym numerem 800 190 590.
Jak wyjaśnia NFZ monitoring jest podyktowany troską o jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospodarowanie środkami publiczne.
Nie jest to pierwsze takie przedsięwzięcie NFZ. W marcu na zlecenie funduszu ankieterzy badali jak pacjenci oceniają działalność szpitali, aby określić, które elementy opieki oceniane są najsłabiej i wymagają poprawy. Pytano pacjentów m.in. o to, czy są zadowoleni z warunków leczenia i pobytu w placówce.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

POZ

12.07.2020 07:19

Jako lekarz POZ czekam na ankietę , jak układa się nasza współpraca z oddziałem Nfz . Czy lekarz może skontaktować się telefonicznie z NFZ i otrzymać kompetentną poradę w razie problemów w realizacji świadczeń. ? Do tej pory ;Nie :)

0