Lekarze mają wątpliwości, czy przekazywać izbom wrażliwe dane np. o ciąży

Kolejne okręgowe samorządy zbierają oświadczenia od lekarzy, którzy nie mogą być skierowani do pracy

Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich zdecydował o tym, że wszystkie izby będą zbierać oświadczenia od lekarzy, którzy nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii – poinformował podyplomie.pl Rafał Hołubicki z Naczelnej Izby Lekarskiej.
Jak dodał, niektóre izby już rozpoczęły zbieranie oświadczeń, aby zdążyć przygotować listy lekarzy i lekarzy dentystów, których można powołać do pracy przy pacjentach chorych na COVID-19. Na przekazanie list ustawa przewiduje tylko 7 dni od otrzymania polecenia od wojewody lub ministra. Dlatego szczególnie duże izby, jak Śląska czy Dolnośląska, już rozpoczęły akcję, o czym szczegółowo informują na swoich stronach internetowych. Mniejsze izby jeszcze się wstrzymują. Jedne czekają, aż wystąpią o to wojewodowie, inne mają wątpliwości prawne. Dylemat dotyczy tego, czy powinny zbierać tak wrażliwe dane jak np. te o ciąży, chorobach czy dzieciach. Także lekarze mają opory przed zbyt pochopnym przekazywaniem takich informacji.
Przypomnijmy, że 4 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mimo protestu samorządu lekarskiego umieszczono w niej zapis, zgodnie z którym izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo ministrowi zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, których można skierować do pracy z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2.
Ponieważ izby lekarskie nie posiadają takich danych, proszą lekarzy o wypełnienie i składanie oświadczeń.
Kto, zgodnie z art. 47 ust. 3 wymienionej ustawy, nie podlega skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii?:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn
2) kobiety w ciąży
3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat
4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat
5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy
7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg bądź zachorowanie na chorobę zakaźną
8) osoby, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdy dziecko jest w wieku do lat 18, a obydwoje rodzice są lekarzami lub lekarzami dentystami, do pracy przy zwalczaniu epidemii może być skierowane wyłącznie jedno z nich.
Izby proszą, aby osoby, które ukończyły 60 rok życia nie składały oświadczeń, ponieważ są on automatycznie wyłączone na podstawie PESEL.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować