Na szczepienia NFZ zaprosi do apteki

Zainteresowani farmaceuci już mogą się zgłaszać

Lada dzień szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczną się w aptekach. Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia we wtorek ogłosiły konkursy dla farmaceutów, którzy chcą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych.
Szczepienia będą wykonywane u osób ze skierowaniem. Badania kwalifikacyjne i szczepienia będą przeprowadzone przez farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami. Zainteresowane podmioty już mogą zgłaszać się przez ePUAP do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie opublikowanym przez NFZ. Za wykonane szczepienie przewidziano wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł.
Szczepienia w aptekach będą się odbywały w wyodrębnionych pomieszczeniach. Trzeba będzie rozdzielić w tym czasie funkcje pełnione przez to pomieszczenie lub wydzielić w nim obszar do przeprowadzenia tej procedury i zagwarantować bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów. Ponadto akcja nie może zakłócać czynności w innych pomieszczeniach apteki. Możliwe jest wyznaczenie godzin wyłącznie do przeprowadzania szczepień.
Przypomnijmy, że w kwietniu weszły w życie przepisy, które umożliwiają zarówno prowadzenie samej kwalifikacji, jak i szczepień przez szeroką grupę medyków.
Kwalifikację mogą prowadzić:
• lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni,
• diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po odbytym szkoleniu teoretycznym,
• studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi.
Do wykonywania szczepień uprawnione są:
• osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położne lub osoby wykonujące zawód ratownika medycznego,
• higienistki szkolne posiadające co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych,
• fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
– Zmiany mają uczynić system jeszcze bardziej elastyczny i wydolny w sytuacji, gdy nagle przyjeżdża większa partia szczepionek – mówił Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19, tłumacząc rozszerzenie kompetencji nowych grup zawodowych.
Uprawnienia dotyczą tylko szczepień przeciwko COVID-19, jednak farmaceuci od lat postulują, aby możliwe było prowadzenie przez nich także profilaktyki grypy.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować