Szpitale chętnie zatrudnią studentów

Mile widziana każda para rąk do pracy?

Dyrektorzy pozytywnie oceniają pomysł resortu zdrowia, by szpitale mogły zatrudniać studentów medycyny już na pierwszym roku. Przypomnijmy, że wiceminister zdrowia Piotr Bromber ujawnił, że w resorcie trwają prace nad listą czynności , które mógłby wykonywać student w zależności od tego, na którym jest roku. To część planu, by absolwenci medycyny byli lepiej przygotowani od strony praktycznej do zawodu.
Co o pomyśle sądzą zarządzający szpitalami? Według prof. Jarosława F. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, studenci już od pierwszego roku powinni dołączać do zespołów medyków i uczestniczyć w diagnostyce i terapii pacjentów. – Mamy przykłady, gdzie już teraz studenci pełnią rolę asystentów medycznych i przyczyniają się do poprawy jakości opieki – zapewnia.
Prof. Fedorowski postuluje jeszcze dalej idące zmiany. Zwraca uwagę, że aby studenci znaleźli czas na praktykowanie w szpitalach, należy dokonać rewizji programów nauczania. Jego zdaniem zakres teorii jest obecnie zbyt szczegółowy. - Programy z przedmiotów takich jak anatomia, histologia, biochemia, czy embriologia są obszerniejsze nie w USA czy Wielkiej Brytanii. Już pierwsze dwa lata powinny wprowadzać do medycyny klinicznej – mówi w rozmowie z podyplomie.pl.
Co mógłby zrobić student pierwszego roku zatrudniony w szpitalu? Według prof. Fedrowskiego szereg czynności o charakterze pomocniczym, transportowym, czy przy dokumentacji medycznej. – Student biegły w technikach komputerowych mógłby być pomocnikiem lekarza czy nawet studenta starszego roku, np. w przygotowaniu danych pacjenta, który do przyjęcia na oddział zgłosił się z plikiem papierowych dokumentów z historią choroby – mówi prof. Fedorowski podkreślając, że szpitalu pracy dla medyka jest dużo, niekoniecznie wymagających bezpośredniego kontaktu z chorym.
Jakie jeszcze rozwiązania przewiduje pakiet „Praca dla studenta”? Jak ujawnił wiceminister zdrowia Piotr Bromber w wywiadzie w gazecie „Puls” opublikowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, będzie siedem filarów pakietu. Na szóstym roku medycyny odbywać się będzie obowiązkowy egzamin typu OSCE, czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, który ma weryfikować umiejętności praktyczne. Zajęcia kliniczne oraz praktyki wakacyjne mają być prowadzone w małych grupach i nie będą ich mogły zastąpić seminaria - jak ma to miejsce obecnie.
Nowością będą kredyty dla studentów, partycypacja w decyzjach, wzmocnienie kompetencji, zmiana standardów kształcenia, Młody Dydaktyk i zmiana w kształceniu podyplomowym.
Zmiany przepisów byłyby przyjęte jeszcze w tym półroczu, a weszłyby w życie od przyszłego roku akademickiego 2023/2024.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować