Szpitale powiatowe bronią się przed prowadzeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Dyrektorzy stawiają ultimatum

Szpitale zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych nie zgadzają się udzielać świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  (NiŚOZ) od 1 stycznia 2024 r., czego wymagają od nich nowe przepisy.
Według rozporządzenia z 9 października w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, szpitale na izbach przyjęć mają zapewnić lekarza w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Lekarze udzielający świadczeń NiŚOZ będą mogli wystawiać skierowania na badania diagnostyki laboratoryjnej – o ile na miejscu jest możliwość ich wykonania. Ma to przyspieszyć udzielanie świadczeń pacjentom skierowanym ze szpitalnego oddziału ratunkowego do NiŚOZ, w stanie niezagrażającym życiu. Teraz poczekalnie na SOR okupują pacjenci, którzy nie powinni tam się znaleźć.
Według resortu, zmiany mają służyć temu, by chory miał lepszy dostęp do opieki medycznej.
Nowe zasady zaskoczyły jednak dyrektorów szpitali powiatowych. Nie zgadzają się oni na przyjęcie nowych obowiązków, o czym poinformowali 30 października, podczas spotkania zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych  i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Ich zdaniem wdrożenie zmian będzie trudne z powodu braku lekarzy. Szczególnie że można spodziewać się szturmu pacjentów, którzy nie dostali się do lekarza POZ, a w NiŚOZ otrzymają ją od ręki.
Dyrektorzy bronią się przed przejmowaniem zadań POZ. Zamiast więc szykować się do wprowadzenia zmian, prezes OZPSP Waldemar Malinowski przedstawił najpilniejsze oczekiwania szpitali powiatowych zaznaczając, że muszą być spełnione do końca 2023 r. ze względów formalno-prawnych:
•    Zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
•    Uregulowania spłaty 1/12;
•    Odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
•    Zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.
•    Zmiany wycen i poprawy rentowności.
- Bez koniecznych zmian szpitale nie podejmą się realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2024 r. – zaznacza prezes.
Decydenci mają się odnieść do postulatów 7 listopada. Tego dnia zaplanowano kolejne spotkanie z udziałem Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

id