Chirurg w sądzie

Rozszerzenie pola operacyjnego – o czym pamiętać?

adw. Magdalena Dmuch

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Radosław Tymiński – Kancelaria prawna w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarza.pl; prawa.lekarza@gmail.com

  • Kryteria umożliwiające dozwolone rozszerzenie pola operacyjnego bez zgody pacjenta określają przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Właściwa adnotacja w dokumentacji medycznej o zmianie zakresu zabiegu zabezpiecza prawnie operatora
  • Udzielenie pacjentowi informacji o przebiegu operacji jest obowiązkiem lekarza

Wykonywanie obowiązków lekarza i udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalizacji zabiegowych, w tym w ramach wszystkich specjalizacji chirurgicznych, ściśle wiąże się z uzyskaniem od pacjenta zgody na leczenie. Analiza toczących się w ostatnich latach spraw sądowych dotyczących lekarzy zabiegowców pokazuje, że w dalszym ciągu aktualna pozostaje problematyka związana z rozszerzeniem pola operacyjnego. Kiedy zatem chirurg może zgodnie z przepisami prawa rozszerzyć zakres zabiegu i o czym należy wówczas pamiętać? Te zagadnienia staną się przedmiotem naszych rozważań.

Zgoda pacjenta na zabieg a zmiana zakresu operacji

Po pierwsze, podstawowa zasada regulująca kwestie udzielenia świadczenia medycznego w postaci zabiegu operacyjnego u pacjenta została zawarta w art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.). Zgodnie z tym przepisem: „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”1.

Uzyskanie pisemnej zgody – jak wynika z art 34. ust. 2 u.z.l. – dla swojej skuteczności musi zostać poprzedzone udzieleniem pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, l...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zgoda pacjenta na zabieg a zmiana zakresu operacji

Po pierwsze, podstawowa zasada regulująca kwestie udzielenia świadczenia medycznego w postaci zabiegu operacyjnego u pacjenta została zawarta w art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia [...]

Adnotacja w dokumentacji medycznej o zmianie zakresu zabiegu

Po drugie, zmiana zakresu wykonywanego u pacjenta zabiegu operacyjnego wymaga od operatora dokonania odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego lekarza [...]

Poinformowanie pacjenta o przebiegu operacji

Po trzecie, poza obowiązkiem dokonania odpowiednich adnotacji w dokumentacji medycznej od operatora wymaga się poinformowania po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym pacjenta, przedstawiciela ustawowego [...]

Podsumowanie

Art. 35 ust. 1 u.z.l. jednoznacznie pozwala lekarzowi na zmianę zakresu zabiegu, przy czym sytuacja ta stanowi wyjątek od reguły i jako [...]

Do góry