Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Stany przednowotworowe i nowotwory skóry (część 1)

Pytania przygotowała: dr n. med. Martyna Sławińska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:
dr n. med. Martyna Sławińska
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
e-mail: mslawinska@gumed.edu.pl

1. Pacjent 78-letni zgłosił się do poradni dermatologicznej z powodu zmian rumieniowo-hiperkeratotycznych skóry czoła i skalpu (ryc. 1). Wywiad lekarski ujawnił stan po leczeniu licznych nowotworów skóry (raki podstawnokomórkowe skóry i raki płaskonabłonkowe skóry) w przeszłości. W obrazie dermoskopowym ujawniono obecność białych kół na różowym tle (strawberry pattern – wzorzec truskawki).

a. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:
b. Łojotokowe zapalenie skóry
c. Grzybica skóry
d. Łuszczyca
e. Rogowacenie słoneczne

Komentarz

Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem w prezentowanym przypadku jest rogowacenie słoneczne. Przemawiają za tym obraz kliniczny i umiejscowienie wykwitów w obrębie okolicy przewlekle eksponowanej na promieniowanie ultrafioletowe z cechami fotouszkodzenia skóry oraz typowy wzorzec truskawki obserwowany w badaniu dermoskopowym.

2. Które z wymienionych metod leczenia można zastosować u pacjenta opisanego w pytaniu 1:

  1. Miejscowy imikwimod
  2. Miejscowy diklofenak
  3. Miejscowy 5-fluorouracyl
  4. Terapię fotodynamiczną
  5. Wismodegib

Zestaw prawidłowych odpowiedzi to:

a. 1, 2, 3, 4
b. 1, 2, 3, 5
c. 1, 2, 4
d. 1, 2, 3

Komentarz

W leczeniu rogowacenia słonecznego stosuje się wszystkie wymienione metody z wyjątkiem podawania wismodegibu, który jest lekiem wykorzystywanym w terapii objawowego raka podstawnokomórkowego z przerzutami oraz miejscowo zaawansowanego raka podstaw...

Do góry