Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

W Kaliszu wspierają psychologicznie i społecznie

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu otrzymało fundusze w ramach konkursu ogłoszonego przez wojewodę wielkopolskiego. Będą one przeznaczone na przeprowadzenie zadania „Edukacja diabetologiczna, wsparcie psychologiczne i społeczne pomocą dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę”. Projekt potrwa do listopada. Jest skierowany do dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 oraz ich rodzin, obejmie 40-60 osób z terenu Wielkopolski.

Uniwersytet w Chełmie

Około 100 osób uczestniczyło w wykładach Uniwersytetu Cukrzycy w Chełmie. Tematy zajęć dotyczyły ogólnej wiedzy o chorobie oraz rozwiązywaniu szczegółowych problemów, związanych np. z dbaniem o stopy. Projekt początkowo nazywany był szkołą, ale w związku z rozwojem wiedzy i umiejętności słuchaczy został przemianowany na uniwersytet. Wykłady organizowali pracownicy NZOZ Zdrowie w Chełmie.

Przymierze specjalistów

Stomatolodzy to naturalni sojusznicy diabetologów – jak zauważył prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. dr hab. med. Maciej Małecki podczas konferencji w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Zarówno próchnica, jak i cukrzyca typu 2 związane są z niewłaściwą dietą i nadmiernym spożyciem cukrów prostych. W wielu krajach podejmuje się działania zmierzające do ograniczenia spożycia cukru, dotyczące reklamy oraz polityki fiskalnej. O wdrożenie podobnych rozwiązań w Polsce prezydium NRL apeluje do naszych decydentów. Chodzi między innymi o ograniczenie promocji cenowych słodyczy, a w zamian promowanie ograniczania zawartości cukru w żywności, działania edukacyjne, przestrzeganie norm żywieniowych w placówkach publicznych.

Najpierw pomiar, potem zakupy

Ciekawy projekt żywieniowy w formie warsztatów dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przeprowadziło Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej. Zrealizowano go w 50 miastach Polski dla 750 osób we współpracy z lekarzami POZ. Pacjenci losowali zestawy żywieniowe i na ich podstawie wybierali produkty spożywcze w sklepie, do którego udali się wraz z edukatorem. Edukator obserwował, czy pacjent potrafi interpretować etykiety na produktach i czy w ogóle to robi. Wspólnie analizowano, które produkty mają wysoki indeks glikemiczny. – Widać, że pacjenci potrzebują takiej formuły nauki. Często zdarza się, że nawet nie wiedzą o istnieniu edukatora diabetologicznego. Może wynika to z tego, że taka osoba nie funkcjonuje w systemie opieki zdrowotnej, dlatego współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, by wyodrębnić świadczenie gwarantowane w formie porady edukacyjnej, realizowane przez edukatora ds. diabetologii – twierdzi Beata Stepanow z SED. – Nauczyliśmy pacjentów, by przed wyjściem z domu dokonali pomiaru glikemii, by mieć pewność, że nie wystąpi u nich hipoglikemia. Wcześniej pomyślały o tym pojedyncze osoby. Pacjenci nie mieli ze sobą żadnego produktu, który by ich zabezpieczył przed spadkiem stężenia glukozy – powiedziała Beata Stepanow dla „Diabetologii po Dyplomie”.

Między pokoleniami

Seniorzy – diabetycy oraz zagrożeni cukrzycą typu 2 – będą wraz z młodzieżą chorą na cukrzycę typu 1 uczestniczyć w zajęciach, m.in. w warsztatach żywieniowych, a także uczyć się obsługi komputera. Projekt umożliwiający seniorom aktywizację społeczną jest organizowany przez Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w ramach ASOS – Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jest przeznaczony dla osób powyżej 60. r.ż., a w przypadku młodzieży – powyżej 16.

Samorząd dla profilaktyki

W Opolu rozpocznie się pierwszy na taką skalę projekt regionalny dotyczący zdrowia. Ma on zapobiegać nadwadze, otyłości i cukrzycy. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 22 mln zł, a działania obejmą aż 260 tys. mieszkańców. Na program będą się składać w pierwszym etapie badania przesiewowe osób w wieku 6-18 i 45-65 lat. Grupa 5 tys. osób wyłoniona spośród zbadanych na podstawie nieprawidłowości w zmierzonych parametrach zostanie objęta opieką lekarza, dietetyka, psychologa i rehabilitanta. Będą również prowadzone działania edukacyjne. Wszystko to ma na celu zmiany w stylu życia mieszkańców – w zakresie diety i aktywności fizycznej.

Dobry przykład

Pacjent z cukrzycą typu 1 może żyć pełnią życia i realizować swoje pasje. Tak jak zmagający się z chorobą od dziecka Andrzej Michalik, który w lipcu samotnie przepłynął kajakiem z Goczałkowic-Zdroju do Gdańska. W 25 dni przepłynął tysiąc kilometrów w ramach projektu Słodka Wisła. Do tej wyprawy przygotowywał się przez rok. Innego wyczynu dokonała grupa diabetyków, która wspięła się na Damavand – najwyższy szczyt Iranu. Oczywiście nie dla wszystkim celem powinien być sport wyczynowy. Jednak w rozmowach z pacjentami, aby zachęcić ich do codziennej aktywności i wytrwałości w zmaganiach z chorobą, warto przywołać te przykłady.

Do góry