Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii


Opracował Ryszard Sterczyński

Liderzy pomp

O dostępności nowoczesnych terapii cukrzycy dyskutowali posłowie na kolejnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. Dalsze pespektywy leczenia, związane z rozwojem technologii, przedstawił prof. dr hab. med. Tomasz Klupa. Według niego Polska jest światowym liderem w zakresie leczenia dzieci i młodzieży za pomocą pomp insulinowych. Gorzej jednak przedstawia się dostępność do systemów ciągłego monitorowania glikemii.

Sejmowy przykład

Posłowie nie tylko obradują, ale także dają dobry przykład. Z inicjatywy organizatorów kampanii „Ścigajmy się z cukrzycą” – Fundacji Europejska Klinika Cukrzycy – 450 posłów, senatorów i pracowników Sejmu RP poddało się badaniu stężenia glukozy we krwi. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na epidemię cukrzycy w Polsce i związaną z tym potrzebę edukacji. U 5 proc. badanych stwierdzono zbyt wysokie stężenie.

Kopnij chorobę

Pod koniec kwietnia w Gnieźnie odbędą się I Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej. Hasło przewodnie turnieju brzmi: „Kopnij cukrzycę”. Zaproszeni są zarówno chłopcy, jak i dziewczęta w wieku 7-17 lat. Jak mówi prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, warto przypominać pacjentom, że aktywność fizyczna to dopełnienie terapii cukrzycy, a także, że choroba nie stoi na przeszkodzie w uprawianiu sportu. Organizatorzy turnieju to m.in. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Bez specjalizacji?

Projekt przesunięcia diabetologii z kategorii specjalizacji do podspecjalizacji pojawił się w raporcie końcowym zespołu do spraw szkolenia specjalizacyjnego lekarzy przy ministrze zdrowia. Temat ten dla „Diabetologii po Dyplomie” skomentował prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, konsultant w dziedzinie diabetologii. Jego zdaniem pomysł świadczy o tym, że po raz kolejny nie docenia się znaczenia diabetologii jako specjalizacji i cukrzycy jako choroby. Natomiast trzeba mieć świadomość, że choruje ponad 2,5 mln osób, z czego około 800 tys. potrzebuje stałej opieki specjalisty. Pozostali wymagają konsultacji specjalistycznej co najmniej raz w roku. Wprowadzenie systemu zgodnego z dyskutowanymi rekomendacjami spowoduje, że okres uzyskania specjalizacji z diabetologii wydłuży się do 9 lat – w sytuacji, kiedy w Polsce brakuje specjalistów. – Według mojej wiedzy ten dokument ma funkcję doradczą, formę rekomendacji, które niekoniecznie muszą być przyjęte przez ministerstwo. Odbyło się już spotkanie konsultantów krajowych na temat programu specjalizacji. Sądzę, że ta bardzo wstępna rekomendacja raczej nie wejdzie w życie w formie, w jakiej została przedstawiona – komentuje prof. Strojek.

Warsztaty regionalne dla pielęgniarek

W pierwszym półroczu 2017 roku odbywają się regionalne warsztaty naukowo-szkoleniowe dla pielęgniarek i edukatorek pracujących z osobami chorymi na cukrzycę. Zaplanowano 14 spotkań w miastach wojewódzkich, a ich podsumowanie stanowić będzie czerwcowa konferencja w Warszawie. Organizatorem spotkań jest Polska Federacja Edukacji w Diabetologii i Uniwersytet Zdrowia.

Śpiewaj i sprawdź

„Zmierz cukier i przejmij kontrolę nad cukrzycą” – tak brzmi hasło nowej kampanii Fundacji Diabeciaki, adresowanej zarówno do dorosłych osób chorych z cukrzycą typu 2, jak i do zdrowych. Jej inicjatorzy wybrali nietypowy sposób zwrócenia uwagi na to, jak istotne jest badanie glikemii. Nagrana została płyta pod tytułem „Słodycz śpiewania”. W nagraniach wzięli udział zawodowi muzycy, jak Krzysztof Cugowski czy Piotr Bukartyk, ale także amatorzy, jak prof. Leszek Czupryniak. Do płyty dołączona jest książka z opisem kampanii, opowiadaniami artystów i informacjami na temat cukrzycy.

Małopolskie Dni

W Krakowie odbędą się (7-8.04) już po raz dziewiąty Małopolskie Dni Diabetologiczne, do udziału w których zaprasza Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Będzie to dla lekarzy i naukowców okazja do wymiany praktycznych, istotnych ze względów klinicznych informacji. Oprócz interaktywnych wykładów będą też zajęcia warsztatowe. Miejscem spotkania będzie Audytorium Maximum UJ.

Przybywa gabinetów

We Wrocławiu otwarto Referencyjny Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej. To już ósmy taki gabinet, który powstał w ramach programu Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego wsparcia ambulatoryjnego leczenia tego powikłania cukrzycy. Docelowo w każdym województwie ma działać jeden gabinet referencyjny. Wczesny dostęp do specjalistycznego leczenia stopy cukrzycowej może nawet o 75-90 proc. zmniejszyć liczbę amputacji i ograniczyć hospitalizacje. Program obejmuje wyposażenie gabinetów, szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, również dzięki platformie e-learningowej oraz kampanię edukacyjną, skierowaną do pacjentów z cukrzycą.

Do góry