Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Przewodniczący Rady Naukowej „Diabetologii po Dyplomie”

Small moczulski prof pn (9) opt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

W W styczniowym numerze czasopisma „Diabetes Care” ukazał się ciekawy artykuł przedstawiający analizę kosztów ekonomicznych związanych z cukrzycą w Stanach Zjednoczonych w 2022 r. Pierwszą autorką tego tekstu jest Emily D. Parker. Badanie, na którym opiera się publikacja, było sponsorowane przez American Diabetes Association (ADA). Używając wielu dostępnych baz danych, oszacowano, że całkowite koszty związane z cukrzycą w 2022 r. w USA wyniosły 412,9 mld dol., w tym 306,6 mld dol. stanowiły bezpośrednie koszty medyczne, a 106,3 mld dol. koszty pośrednie. Koszty pośrednie wynikały głównie ze zmniejszonego zatrudnienia z powodu niepełnosprawności, z mniejszej wydajności pracy spowodowanej przychodzeniem do niej mimo złego stanu zdrowia oraz z utraty produktywności z powodu przedwczesnej śmierci. Oszacowano, że w 2022 r. 25,5 mln osób w Stanach Zjednoczonych miało rozpoznaną cukrzycę, co stanowi 7,6% całkowitej populacji. Spośród nich ok. 8,2 mln było aktywnych zawodowo.

W 2022 r. na jedną osobę chorą na cukrzycę wydano średnio 19 736 dol. Gdyby ta osoba nie chorowała na cukrzycę, wydatki byłyby 2,6 razy niższe. Bezpośrednie koszty związane z cukrzycą w 2022 r. były o 7% wyższe niż w roku 2017 i o 35% wyższe niż w roku 2012. To wynik głównie wzrostu kosztów hospitalizacji oraz kosztów leków. Najistotniejsza część kosztów związanych z cukrzycą obejmowała leczenie chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek i chorób oczu. W 2022 r. koszty insuliny i pozostałych leków obniżających stężenie glukozy we krwi zwiększyły się o 26% w porównaniu z rokiem 2017.

Autorzy omawianego artykułu podkreślają ogromne obciążenie ekonomiczne społeczeństwa łączące się bezpośrednio i pośrednio z cukrzycą. Wskazują oni na potrzebę przeciwdziałania temu problemowi, głównie przez zapobieganie cukrzycy i jej powikłaniom. Na przedstawiony wzrost kosztów istotny wpływ miały zmieniające się wskaźniki demograficzne, takie jak liczba ludności, struktura wieku czy chorobowość cukrzycy. Mimo że wskaźniki te mogą różnić się w poszczególnych krajach, należy założyć, że także w innych miejscach na świecie, w tym w Polsce, koszty związane bezpośrednio i pośrednio z cukrzycą stają się coraz większym obciążeniem ekonomicznym społeczeństwa.

W tym numerze „Diabetologii po Dyplomie” polecam artykuł „Zaburzenia odżywiania u osób chorujących na cukrzycę typu 1”. Warto przypomnieć sobie to zagadnienie, ponieważ zaburzenia odżywiania mają istotny wpływ na leczenie cukrzycy i mogą zwiększać ryzyko jej powikłań.

Do góry