Zawroty głowy i zaburzenia funkcji poznawczych czyli jedne z najczęstszych problemów seniorów-możliwości terapeutyczne oraz opieka w czasie pandemii

00:18:00

W wystąpieniu dr n. med. Janiny Kokoszka-Paszkot, zostały omówione następujące zagadnienia: demografia ludności, cechy pacjenta geriatrycznego utrudniające diagnostykę i terapię, przyczyny zawrotów głowy, przyczyny pobudzenia w otępieniach, interwencja niefarmakologiczna w otępieniu, leczenie farmakologiczne, leczenie objawowe choroby Alzheimera, skala oceny zdrowia psychicznego.

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot