Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (4): 3

Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W pierwszych słowach pragnę wyrazić podziękowanie za liczny udział sympatyków, czytelników pisma w Kongresie Akademii po Dyplomie. Na podstawie Państwa opinii wyrażonych w ankietach przygotujemy program przyszłorocznego Kongresu.
Co przynosi nowy numer Kardiologii po Dyplomie? Minęło pół roku od opublikowania standardów diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych. Artykuł dr. Macieja Haberki i wsp. to syntetyczne przedstawienie aktualnych zaleceń, zawierające szereg praktycznych wskazówek i odniesień do dużych wieloośrodkowych badań klinicznych. Temat niezwykle ważny, ponieważ w Polsce zaburzenia lipidowe dotyczą 18 mln osób i według wyników badania NATPOL 2011 tylko 8% jest skutecznie leczonych, a 2/3 osób są nieświadome swojej dyslipidemii.
Niedokrwienie i żywotność mięśnia sercowego w strefie przebytego zawału to najważniejsze wskaźniki przydatne w kwalifikowaniu chorych do zabiegów chirurgicznej lub przezskórnej rewaskularyzacji. Zwężone tętnice wieńcowe prowadzące do obszaru blizny pozawałowej nie powinny być rewaskularyzowane. Autorzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie Anna Teresińska i wsp. przedstawiają aktualne możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego, echokardiografii obciążeniowej, scyntygrafii izotopowej oraz perfuzyjnej emisyjnej tomografii. Artykuł zawiera opisy metodyki badań, wskazań i ograniczeń tych metod. Ważne, praktyczne zagadnienie, przydatne w codziennej praktyce kardiologicznej.
W obecnym numerze proponujemy przetłumaczony z NEJM artykuł Selnesa i wsp. z Johns Hopkins University z Baltimore wraz z komentarzem prof. Ewy Motty z Kliniki Neurologii SUM z Katowic, dotyczący zagadnienia powikłań neurologicznych oraz zaburzeń poznawczych po operacjach chirurgicznego pomostowania tętnic wieńcowych. Co jest główną przyczyną takich zaburzeń - krążenie pozaustrojowe, czas trwania operacji a może obecność przedoperacyjnych czynników ryzyka takich powikłań? O tym w ciekawym artykule z NEJM.
Tematyka kardiologii sportowej w aspekcie wad strukturalnych serca gościła niedawno na łamach naszego pisma. Tym razem doświadczony w tych zagadnieniach zespół autorów Wełnicki, Braksator i Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odpowiada na pytanie: czy i kiedy wolno osobie z nadciśnieniem tętniczym uprawiać wyczynowo lub rekreacyjnie sport.
W dziale strukturalnych chorób serca znajdziemy dwa artykuły. W pierwszym autorki z Poznania, Olga Trojnarska i Aneta Klotzka, przedstawiają problemy u dorosłych chorych po operacji wrodzonej wady serca. Ważnym elementem w ocenie chorego jest znajomość zastosowanej metody operacyjnej i jej zakresu. Specyfika patofizjologii zaburzeń hemodynamicznych stwarza warunki do występowania arytmii serca, nadciśnienia płucnego i niewydolności serca. Artykuł zawiera ważne praktyczne wskazówki w terapii powikłań złożonych wad wrodzonych. Drugi temat w tym dziale prezentują autorzy Smolka, Pysz i Twardowski z Górnośląskiego Centrum Medycznego z Katowic-Ochojca. Bogato ilustrowany obrazami echokardiografii 2D i 3D oraz TK artykuł dotyczy strukturalnych patologii pochirurgicznej implantacji zastawek serca. Zdiagnozowane patologie powinny być leczone kardiochirurgicznie lub w niektórych przypadkach przezskórnie. Ośrodek posiada doświadczenie w przezskórnych zabiegach naprawczych pilotowanych m.in. trójwymiarowym obrazowaniem echokardiograficznym.
W dziale zagadek ECHO interesujący przypadek zatorowości płucnej wysokiego ryzyka oraz Echoszarada. Dział TK, MR przyzwyczaił nas także do ciekawych przypadków, tym razem ablacja w dekstrokardii. Z doniesień ostatniego miesiąca warto dowiedzieć się, że: przewlekłe zażywanie inhibitorów pompy protonowej może sprzyjać złamaniom szyjki kości udowej, ponad 1/3 przypadków ostrego rozwarstwienia aorty nie jest rozpoznawana w SOR, warto oznaczać stężenie kwasu moczowego w zawale serca oraz że picie czarnej herbaty wykazuje korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze.
Życzę dobrej lektury.

Do góry