Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (3): 3

Szanowni Państwo,

Marcowy numer Kardiologii po Dyplomie otwiera wiosenny sezon edukacyjny. Wśród najważniejszych wydarzeń pamiętajmy o V Kongresie Akademii po Dyplomie Kardiologia, który odbędzie się 16-17 marca 2012 w Warszawie. Ten kongres jest wyjątkowy, ponieważ jego program ułożyli Czytelnicy i uczestnicy poprzedniego Kongresu, zamieszczając w ankietach swoje propozycje tematyczne. Urozmaicony program powinien zadowolić każdego sympatyka naszego edukacyjnego święta.
Przejdźmy teraz do zawartości marcowego numeru Kardiologii po Dyplomie. W dziale Genetyka w kardiologii znajdziemy tłumaczenie znakomitego artykułu z NEJM o genomice w chorobach układu krążenia ekspertów z tej dziedziny z ośrodków badawczych w Bostonie z komentarzem prof. Marcina Gruchały z Gdańska. Artykuł jest swego rodzaju przeglądem historii badań nad genetycznym podłożem chorób układu krążenia. Przedstawia rolę badań asocjacyjnych całego genomu mających na celu m.in. oszacowanie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, prezentuje obrazowo udokumentowane umiejscowienie w genomie wariantów genetycznych związanych z ryzykiem zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca oraz przytacza praktyczne zastosowanie farmakogenomiki w indywidualnym doborze dawki leku, a także nakreśla kierunki przyszłych badań genetycznych.
Jak postępować z chorym na cukrzycę po ostrym zespole wieńcowym? O tym ważnym praktycznym zagadnieniu przeczytamy w artykule dr Ewy Janeczko-Sosnowskiej, w którym przedstawiono zarys patofizjologiczny zagadnienia, aktualne zasady leczenia ostrego zespołu wieńcowego oraz towarzyszących mu zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Artykuł zawiera także ważne wytyczne dotyczące zasad prewencji wtórnej u chorych na cukrzycę.
Kontynuacją zagadnień nefrologicznych w bieżącym roku jest artykuł doc. Rozentryta i prof. Polońskiego o problemie niewydolności serca wywołanej przewlekłą chorobą nerek. Dużą zaletą tego artykułu jest systematyczne przedstawienie definicji, mechanizmów adaptacyjnych serca i naczyń ilustrowanych przejrzystymi rycinami. Jak diagnozować i jak leczyć niewydolność serca u chorych z niewydolnością nerek? – ważny i częsty problem na oddziałach i w poradniach kardiologicznych.
Niewydolność serca może być wynikiem przedłużonej arytmii z szybką akcją serca. Tak zwana tachykardiomiopatia jest często lekceważoną przyczyną objawowej niewydolności serca. Artykuł dr. Artura Filipeckiego wyjaśnia etiologię, mechanizmy i zasady terapii tej, najczęściej odwracalnej, kardiomiopatii.
Zachęcam także do przeczytania ciekawego artykułu prof. Ireny Krupki-Matuszczyk o depresji – chorobie, która staje się już problemem społecznym. Nieleczona depresja, w szczególności u osób z chorobami układu krążenia, jest groźna. Leczenie psychiatryczne może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Chwilę relaksu może dać przeglądanie zdjęć w Echoporadzie i rozwiązywanie zagadek w Echoszaradzie przygotowanych przez prof. Kowalskiego. Ciekawy przypadek diagnostyki powikłań po wszczepieniu ICD z praktycznymi uwagami zamieszczono w dziale diagnostycznym dr Magdaleny Zagrodzkiej.
Zachęcam do przeczytania skrótu wybranych publikacji z ostatniego miesiąca opracowanych przez dr Martę Załęską-Kocięcką oraz dr. Piotra Górala.
Do zobaczenia na Kongresie Akademii po Dyplomie Kardiologia 16-17 marca 2012 roku w Warszawie.

Do góry