Diagnostyka zagadki echo

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Możliwości poprawy kurczliwości mięśnia lewej komory serca są ograniczone, zwłaszcza w sytuacjach, w których problemem jest dysfunkcja wtórna do kardiomiopatii rozstrzeniowej lub niedokrwiennej. Jednym ze sposobów postępowania jest stymulacja resynchronizująca. Niestety w dość wysokim odsetku zabiegów nie przynosi ona poprawy. Kwalifikacja do zabiegu musi zatem opierać się na ustalonych kryteriach. Echokardiograficzna ocena asynchronii w kilku badaniach randomizowanych okazała się gorsza od oceny elektrokardiograficznej. Warto jednak zaznaczyć, że porównanie metod ostatecznie nie musi być niekorzystne dla echokardiografii, ponieważ metodologia pomiaru ciągle ewoluuje. Zdaję sobie sprawę, że materiał prezentowany w bieżącej Echoporadzie jest trudny, ale dla Czytelników zajmujących się na co dzień pomiarami prędkości miokardialnych i odkształceń regionalnych może okazać się przydatny. Echoszarada natomiast prezentuje przypadek kobiety po zabiegu wymiany zastawki aortalnej kilka lat wcześniej. U pacjentki wykryto obecnie napad migotania przedsionków. Badanie echokardiograficzne, zarówno przezklatkowe, jak i przezprzełykowe, ujawniło wiele nieprawidłowości. Proszę spróbować je odgadnąć, wykorzystując zamieszczone ryciny. Życzę ciekawej lektury.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Pacjent 57-letni został przyjęty do kliniki w trybie przyspieszonym z objawami upośledzenia tolerancji wysiłku (odpowiadającymi klasie III według NYHA) oraz niecharakterystycznych [...]

Pytanie:

Co może być powodem problemów hemodynamicznych chorego? Jakie jeszcze badanie należałoby wykonać?

Odpowiedź do Echoporady:

Uszkodzenie pozawałowe lewej komory serca stwierdzane u pacjenta jest istotne. Jama lewej komory jest powiększona (ryc. 1), a frakcja wyrzutowa istotnie [...]
Do góry