Nie przejdzie bez echa

Wygięcie przegrody międzyprzedsionkowej to nie tętniak

lek. Katarzyna Perzanowska-Brzeszkiewicz1

dr n. med. Barbara Lichodziejewska1

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska2

1Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

I Klinika Kardiologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: olgatroj@wp.pl

  • Tętniak, balotowanie, wiotka przegroda czy wygięcie – problemy terminologiczne
  • Kliniczne znaczenie wygięcia przegrody międzyprzedsionkowej
  • Opis przypadku z własnej praktyki

Tak zwany tętniak przegrody międzyprzedsionkowej na ogół jest rozpoznawany, gdy dochodzi do stałego lub związanego z cyklem oddechowym przemieszczenia jej centralnej części, o wymiarach ok. 15 mm, w stronę lewego lub prawego przedsionka (LA – left atrium; RA – right atrium) o więcej niż 10 mm od płaszczyzny przegrody lub gdy nadmiernie ruchoma przegroda przesuwa się naprzemiennie w stronę LA i RA1-3. Zjawisko to jest opisywane w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym (TTE – transthoracic echocardiography) u ok. 1% badanych i wynika z występowania nadmiaru tkanki cienkiej przegrody pierwotnej tworzącej dół owalny4. Najwyraźniej bywa widoczne w projekcji czterojamowej koniuszkowej lub podmostkowej (ryc. 1).

Rozważania o terminologii

Mimo że w piśmiennictwie funkcjonuje nazwa „tętniak” określająca deformację przegrody międzyprzedsionkowej1-6, jej stosowanie wydaje się nieuzasadnione. Według definicji tętniak (gr. aneurysma – poszerzenie) to ograniczone poszerzenie światła tętn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozważania o terminologii

Mimo że w piśmiennictwie funkcjonuje nazwa „tętniak” określająca deformację przegrody międzyprzedsionkowej1-6, jej stosowanie wydaje się nieuzasadnione. Według definicji tętniak (gr. aneurysma [...]

Kliniczne znaczenie wygięcia przegrody międzyprzedsionkowej („tętniaka”)

Uważa się, że wygięcie przegrody międzyprzedsionkowej nie ma znaczenia klinicznego i nie wymaga kontroli. Jednak czasem może współistnieć ubytek typu ostium [...]

Podsumowanie

Do góry