Kraj

Lublin: Są kary za nieszczepienie dzieci

Agnieszka Kasperska

W pierwszym półroczu 2014 roku na Lubelszczyźnie swoich dzieci nie zaszczepiło 519 rodziców. Danych za cały rok jeszcze nie ma.

Lubelski sanepid coraz częściej nakłada grzywny na rodziców, którzy nie realizują u swoich dzieci szczepień obowiązkowych, wynikających z Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Problem z roku na rok jest coraz większy.

Zagrożenie dla innych

– Szacuje się, że problem dotyczy rocznie około pięciu tysięcy dzieci w całej Polsce. To efekt coraz silniejszego działania ruchów antyszczepionkowych. Poza tym zgodnie z prawem szczepienia są obowiązkowe, a nie przymusowe – podkreśla dr n. med. Barbara Hasiec, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. – Tego typu sytuacja powoduje zagrożenie epidemiologiczne, jeśli chodzi o choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom nie występują wcale lub bardzo rzadko. Są to m.in.: odra, krztusiec, poliomyelitis, błonica, różyczka wrodzona, wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci.

Przykład? W tej chwili na oddziale chorób dziecięcych znajduje się roczne dziecko chore na koklusz.

– Dzieci nierealizujące szczepień ochronnych są ogromnym zagrożeniem dla dzieci o obniżonej odporności, które ze względu na chorobę podstawową nie mogą realizować w pełni programu szczepień – podkreśla dr Hasiec. – Co więcej, nieszczepieni mogą przywieźć też do kraju choroby, które występują w innych częściach świata. Polsce groziłaby wtedy epidemia wyrównawcza; chorować będą dzieci niezaszczepione. Pamiętajmy, że przebieg choroby zakaźnej może być ciężki, z możliwością powikłań, a nawet zgonu.

– Dlatego rozsyłając informacje o obowiązkowych szczepieniach czy nakładając kary, sanepid próbuje temu przeciwdziałać – dodaje dr Hasiec.

Słone grzywny

Za nieszczepienie dwójki swoich dzieci rodzice z Lublina zapłacili ostatnio 1200 zł. To wysoka kara, bo grzywny oscylują zwykle w granicach 200-500 zł. Wysokość grzywny ustala lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

– Ostatnio wydaliśmy 60 postanowień o nałożeniu grzywny na rodziców nierealizujących kalendarza szczepień. W tym roku mamy już 60 kolejnych oczekujących na rozpatrzenie spraw tego typu – mówi Bożena Kess, kierownik działu epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Do góry