Badania

Wpływ zanieczyszczeń na płód

Elżbieta Borek

Konsultacja merytoryczna: dr hab. Agnieszka Pac

Jak zanieczyszczone powietrze wpływa na płód i późniejszy rozwój dziecka – od 17 lat badają to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.


Narażenie na wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Kobiety, które w czasie ciąży były narażone na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym, rodziły mniejsze dzieci, u których częściej występowały objawy ze strony układu oddechowego, infekcje oskrzeli i płuc oraz choroby alergiczne. Zaobserwowano również, że dzieci matek narażonych w czasie ciąży na wysokie zanieczyszczenie powietrza uzyskiwały gorsze wyniki w testach rozwojowych. Pojawiają się u nich zaburzenia zachowania, deficyty w rozwoju psychoruchowym.

Powietrze może być niemal tak samo niebezpieczne dla zdrowia jak dym tytoniowy. Zanieczyszczone działa toksycznie na organizm ludzki, także na płód rozwijający się w łonie matki, który nie jest dostatecznie chroniony barierą łożyskową przed czynnikami chemicznymi wdychanymi z powietrzem. Wpływ zanieczyszczeń na płód może mieć poważniejsze skutki, niż nam się wydaje.

– Narażenie na duże zanieczyszczenie atmosferyczne jeszcze w łonie matki powoduje zmiany, które mogą się przyczyniać do gorszego rozwoju dziecka – mówi dr hab. Agnieszka Pac z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, kontynuatorka badań rozpoczętych przez nieżyjącego już prof. dr. hab. med. Wiesława Jędrychowskiego.

Prof. Jędrychowski rozpoczął swoje badania w 2000 roku, jako porównawcze do badań prof. Frederiki Perery z Columbia University w Nowym Jorku i we współpracy z nią. Okazało się, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w Nowym Jorku głównie p...

Do góry