Sonda

Dopłaty pacjentów – proteza systemu ochrony zdrowia czy oznaka normalności?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Anna Janczewska-Radwan, ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC, minister ds. ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Ustawa o refundacji wyrobów medycznych słusznie budzi wiele kontrowersji, bo próbuje się zastosować zasady obowiązujące w refundacji leków do refundacji wyrobów medycznych. Tymczasem leki i wyroby medyczne mają swoją specyfikę i to powinno wykluczać stosowanie w refundacji tak różnych grup produktowych tych samych reguł. Kością niezgody są przede wszystkim sztywne marże oraz maksymalne ceny na wyroby refundowane. Wskazane byłoby, żeby ustawa ta została dobrze przemyślana, a słuszne wnioski branży wyrobów medycznych uwzględnione w jej ostatecznym kształcie. Rozwiązaniem idącym w bardzo dobrym kierunku jest możliwość dopłat pacjentów do wyrobów medycznych, które nie mieszczą się w limicie finansowania NFZ. Dotychczas pacjent, który chce skorzystać z wyższej jakości wyrobu medycznego, np. soczewki czy endoprotezy, musi ponosić nie tylko całkowity koszt tego droższego wyrobu, lecz również koszt całej procedury. Jest to regulacja godząca w prawa pacjenta, odbierająca mu prawo wyboru i możliwość leczenia się zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w branży medycznej. Tego typu dopłaty są stosowane już w wielu krajach i są tam normalnością z korzyścią dla pacjentów i całego systemu. Najwyższy czas, by u nas również zaczęły funkcjonować.

Agnieszka Sikorska-Brzozowska, ekspert rynku medycznego Pracodawców RP

W mojej ocenie propozycje Ministerstwa Zdrowia wprowadzające możliwość współpłacenia są zmianami pozytywnymi – które de facto już są stosowane w przypadku wyrobów medycznych, takich jak implanty douszne. Projekt zmian w ustawie o refundacji wprowa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Anna Janczewska-Radwan, ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC, minister ds. ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Ustawa o refundacji wyrobów medycznych słusznie budzi wiele kontrowersji, bo próbuje się zastosować zasady obowiązujące w refundacji leków do refundacji wyrobów [...]

Agnieszka Sikorska-Brzozowska, ekspert rynku medycznego Pracodawców RP

W mojej ocenie propozycje Ministerstwa Zdrowia wprowadzające możliwość współpłacenia są zmianami pozytywnymi – które de facto już są stosowane w przypadku [...]

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Na razie nie mamy żadnych konkretów co do tego, jaki będzie ostateczny kształt tych zmian. Natomiast z punktu widzenia pacjentów niezależnie, [...]

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Te propozycje w pewnym sensie uporządkują system refundacji wyrobów medycznych, ale trzeba patrzeć na nie [...]

Krzysztof Szczepański, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Od wielu lat są dyskusje o koszyku świadczeń gwarantowanych, który powinien wyraźnie określać procedury zapewnione bezpłatnie oraz wysokość refundacji za wyroby [...]

Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed

Jesteśmy w trakcie dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Projekt ustawy w obecnym kształcie wywołuje ogromne kontrowersje – nie jest dobry ani dla [...]

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) i prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)

Należy popierać taką zasadę, w ramach której jest określony zakres finansowania ze strony płatnika publicznego. Jeżeli pacjent ma wolę i możliwości, [...]

Do góry