Sonda

Dlaczego rośnie liczba wystawianych zwolnień lekarskich?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Nasze społeczeństwo często odwiedza lekarza, a poza tym mamy system zatrudnienia sprzyjający chodzeniu na zwolnienie lekarskie. Mamy wysokie oczekiwania wobec systemu ochrony zdrowia. Ponadto borykamy się ze smogiem, chorobami przewlekłymi oraz dość wysoką jak na Europę urazowością.

Krok w kierunku cyfryzacji dokumentacji medycznej jest nieunikniony. Spowoduje ona, że statystyka będzie bardziej weryfikowalna, a dane bieżące będą natychmiast dostępne. Natomiast osobną kwestią jest podważanie wiarygodności wystawionych przez lekarzy zwolnień. Nie można się zgodzić z zarzutem, że wzrost liczby zwolnień to głównie wina lekarzy, którzy wypisują je w nieuzasadniony sposób. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale od tego są systemy kontroli, a dokumentacja elektroniczna w tym pomoże. Ponadto uważam, że wystawianie zwolnień to dodatkowe świadczenia, jakie lekarze wykonują dla ZUS. Dlatego Zakład powinien chyba płacić lekarzom dodatkowo za wystawianie takich dokumentów. Jest to czasochłonna czynność, typowo biurokratyczna. Nawet e-zwolnienie wymaga czasu zabranego lekarzowi i pacjentowi. Tutaj liczymy także na wsparcie asystentów medycznych.

Dr Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Wraz z obligatoryjnym wprowadzeniem e-zwolnień liczba osób na zwolnieniu lekarskim spadnie. W ten sposób ZUS uszczelni obecny system wypłat. Urzędnicy szukają możliwości poszerzenia kontroli, by utrzymać jak najwięcej pieniędzy w systemie. W przyp...

Patrycja Radecka, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP

Z problemem absencji chorobowej próbują się zmierzyć wszyscy pracodawcy, od dawna uznając, że stanowi ona podstawowy czynnik spadku produktywności. Przebywanie na zwolnieniach niekoniecznie musi być spowodowane stanem zdrowia. Często jest to forma...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Nasze społeczeństwo często odwiedza lekarza, a poza tym mamy system zatrudnienia sprzyjający chodzeniu na zwolnienie lekarskie. Mamy wysokie oczekiwania wobec systemu [...]

Patrycja Radecka, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP

Z problemem absencji chorobowej próbują się zmierzyć wszyscy pracodawcy, od dawna uznając, że stanowi ona podstawowy czynnik spadku produktywności. Przebywanie na [...]

Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Z rosnącą liczbą zwolnień mamy do czynienia zazwyczaj, gdy nasilają się infekcje wirusowe. Teraz wkroczyliśmy właśnie w taki okres. Natomiast z [...]

Dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Główny ciężar wypłat związanych z absencją chorobową przy krótkoterminowych zwolnieniach leży na pracodawcy. To, że tego rodzaju zwolnień jest coraz więcej, [...]

Dr Grzegorz Mazur, wiceprezes ORL w Łodzi

Do góry