Psychiatria

Jak rozpoznać i jak leczyć nastoletnią depresję

O tym, jak różnicować smutek z depresją i co powinno zaniepokoić lekarza z prof. dr. hab. med. Filipem Rybakowskim z Kliniki Psychiatrii Dorosłych z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawia Ryszard Sterczyński

Kiedy to może być depresja?

1. W klasyfikacji psychiatrycznej (ICD-10) mówi się, że ten stan złego nastroju powinien trwać co najmniej dwa tygodnie, w których przez większość dni widoczne jest złe samopoczucie.

2. Muszą występować dwa rodzaje złego samopoczucia:

• obniżony nastrój, smutek,

• nastrój dysforyczny (gniewliwy), czyli rozdrażnienie.


Stan wycofania trwający kilka dni nie jest powodem do rozpoznania depresji.

MT: Bunt nastolatka jest czymś normalnym. Jak go różnicować ze stanem depresyjnym? Kiedy objawy buntu sygnalizują, że może się przekształcić w depresję?


Prof. Filip Rybakowski:
Rzeczywiście, bunt nastolatka jest procesem rozwojowym, wręcz fizjologicznym. Wynika to z faktu, że osoby w tym wieku mają zazwyczaj mniejszą akceptację otaczającego ich świata, ale charakteryzuje je również kreatywne podejście do życia – chcą coś w nim zmieniać. Jednym z przejawów buntu bywają zachowania aroganckie czy nawet agresywne. Taki nastolatek może być bardziej rozdrażniony i często wrogo nastawiony do dorosłych, a także do rówieśników. Ale najczęściej takim agresywnym zachowaniom towarzyszy pewna motywacja w postaci chęci do działania. Natomiast w przypadku niektórych zachowań agresywnych, związanych z drażliwością, możemy podejrzewać, że są przejawem nie tyle buntu, ile depresji.


MT: W jakich sytuacjach może tak być?


F.R.:
Chociażby w takich, kiedy ta drażliwość i agresja wiąże się z wycofaniem z dotychczasowych działań, brakiem aktywności na różnych polach. Taka osoba nie jest już chętna do wychodzenia z domu, nie chce się kontaktować z rówieśnikami, nie chce uczestniczyć w życiu społecznym. Czyli: jeśli agresja i drażliwość występują w kontekście bierności i wycofania, wiąże się to raczej z depresją. A jeśli widoczne są u młodego człowieka oznaki aktywności i chęć zmian, możemy określić to jako prawidłowe zachowanie w tym okresie życia.


MT: Ale stan wycofania, smutku może trwać jakiś czas. Kiedy należy podejrzewać depresję?


F.R.:
W klasyfikacji psychiatrycznej (ICD-10) mówi się, że ten stan złego nastroju powinien trwać co najmniej dwa tygodnie, w których przez większość dni widoczne jest złe samopoczucie. Muszą występować dwa rodzaje złego samopoczucia: obniżony nastrój, smutek albo nastrój dysforyczny (gniewliwy), czyli rozdrażnienie. Stan wycofania trwający kilka dni nie jest powodem do rozpoznania depresji.


MT: Czy dzisiejsze pokolenie ludzi młodych jest słabsze psychicznie niż poprzednie? A może to tylko mit? Jakie cechy, istotne z punktu widzenia psychiatry, dominują dzisiaj?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kiedy to może być depresja?

1. W klasyfikacji psychiatrycznej (ICD-10) mówi się, że ten stan złego nastroju powinien trwać co najmniej dwa tygodnie, w których przez [...]

OPIS PRZYPADKU

Siedmnastolatek zgłosił się do przychodni w towarzystwie matki. Od około dwóch miesięcy zaobserwował u siebie narastające poczucie zmęczenia, braku chęci do [...]

Warto pamiętać

Nie każdy przejaw złości nastolatka jest przejawem buntu rozwojowego. Niekiedy warto się zastanowić, czy nie mamy do czynienia z depresją.
Do góry