Medycyna sportowa

Profilaktyka urazów u zawodników koszykówki

Koszykówka to gra zespołowa, która charakteryzuje się dużą dynamiką, częstą zmianą kierunków ruchu oraz agresywną defensywą i ofensywą. Stale aktualizowane przepisy gry powodują, że akcje są rozgrywane w coraz szybszym tempie, przez co staje się ona bardziej wymagająca dla zawodników. Istotnym warunkiem dużej skuteczności sportowca, stałej walki w kontakcie z przeciwnikiem jest właściwe przygotowanie motoryczne

Każdy mecz zawiera wiele krótkich przerw, po których występują akcje trwające średnio 14-24 s. Dominujący system energetyczny to system fosfagenowy. Średnio podczas meczu zawodnik 1000 razy zmienia tempo i kierunek biegu, dodatkowo wykonuje średnio ok. 200 wyskoków. Powyższe dane pokazują, jak bardzo wymagający dla zawodnika jest ten sport. Niestety często ze względu na złe przygotowanie motoryczne, przetrenowanie czy też brutalny kontakt z przeciwnikiem dochodzi do kontuzji, która wyklucza sportowca zarówno z treningów, jak i udziałów w meczach. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie profilaktyki urazów, aby zminimalizować częstość ich występowania. W artykule zostanie przedstawiona odpowiednio dobrana profilaktyka dla zawodniczek.

Epidemiologia urazów

Ze względu na specyfikę koszykówki, zarówno podczas treningów, jak i meczów dochodzi do różnorodnych urazów, które w konsekwencji wykluczają zawodniczki z gry. Badania prowadzone nad drużynami Narodowego Związku Koszykówki Kobiet (WNBA – Women’s National Basketball Association) pokazują, że urazy najczęściej dotyczą kończyn dolnych, bo aż 65,7%, następnie kończyn górnych – 15,1%, urazów głowy oraz odcinka szyjnego – 10,7%, tułowia – 7,4%, a pozostałe urazy stanowią 1,1%1. Andreoli i wsp. otrzymali zbliżone wyniki u młodych sportowców oraz podzielili je na konkretne segmenty ciała. Kontuzje kończyn dolnych stanowiły 63,7%, gdzie 37,7% to urazy stawu skokowego i stopy, 16,3% to urazy stawu kolanowego, 8,5% urazy uda i stawu biodrowego, 13,7% urazy głowy i odcinka szyjnego, urazy kończyn górnych stanowiły 12,1%, gdzie 8,9% to urazy dłoni, palców oraz stawu nadgarstkowego, 3,2% to urazy przedramienia oraz ramienia, 5,0% to urazy kręgosłupa i tułowia, a 5,5% stanowią inne urazy2. Dodatkowo istotną informacją jest to, że aż 30-50% kontuzji wynika u młodych zawodników czy zawodniczek z przetrenowania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki urazu

Urazy mogą być spowodowane zarówno agresywnym, czasami wręcz brutalnym, kontaktem z przeciwnikiem lub z innych powodów, niemających związku z bezpośrednim kontaktem z drugim zawodnikiem. Najczęściej [...]

Ocena ryzyka urazów

Przy znajomości specyfiki wymagań koszykówki dobór odpowiednich testów znacząco ułatwi nam ocenę poziomu przygotowania motorycznego zawodnika oraz, co za tym idzie, [...]

Podsumowanie

We współczesnym sporcie, mając dostęp do rozwiniętej technologii ułatwiającej testowanie sprawności zawodników, warto z niej korzystać. Rzetelne i mierzalne dane pozwalają ocenić stan [...]

Do góry