Choroby demielinizacyjne

Redaktor działu: dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowe kierunki w terapii stwardnienia rozsianego

Gavin Giovannoni, MBBCh, PhD, FCP(SA), FRCP, FRCPath

Neuroscience and Trauma Centre, Blizard Institute of Cell and Molecular Science, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London

Neurol Clin 29 (2011) 435–448

Cd. w numerze: Neurologia po Dyplomie 2013; 8 (3):25-34
Do góry