Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo,

w najnowszym numerze „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy zaproponować kolejną porcję ciekawych zagadnień, na które – naszym zdaniem – warto zwrócić uwagę w codziennej pracy. Mamy też nadzieję, że informacje zawarte w prezentowanych tu artykułach okażą się przydatne tym wszystkim, którzy przygotowują się do nadchodzącego egzaminu specjalizacyjnego. Tematyka prac jest zróżnicowana, dlatego przypuszczam, że każdy Czytelnik znajdzie coś, co szczególnie go zainteresuje.

W poprzednich numerach kilkakrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z chorobami siatkówki, a ponieważ jest to temat niezwykle szeroki, również w bieżącym numerze postanowiliśmy choćby w niewielkim zakresie zająć się tą kwestią. Polecam Państwa uwadze dwa artykuły poświęcone temu zagadnieniu.

Pierwszy z nich, autorstwa prof. Misiuk-Hojło i dr Kowalik-Jagodzińskiej, przedstawia aktualne poglądy na etiologię, diagnostykę i terapię zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, charakteryzuje poszczególne czynniki mogące mieć związek z powstawaniem i rozwojem choroby oraz omawia obecnie zalecane sposoby postępowania. Jak wiadomo, jest to schorzenie o podłożu genetycznym o różnym typie dziedziczenia. W zależności od tego typu nasilenie objawów i obraz dna oka mogą być różne. Choroba ma charakter postępujący i związana jest z degeneracją komórek światłoczułych siatkówki. Do niedawna ze względu na brak możliwości leczenia przyczynowego zaburzenie traktowane było jako choroba nieuleczalna, autorki pracy przedstawiają jednak nowe metody terapii, które dzięki rozwojowi genetyki i technik molekularnych dają nadzieję na kontrolę degeneracji fotoreceptorów, a nawet na poprawę widzenia.

Drugi z polecanych Państwu artykułów, którego autorem jest dr Dominik Śliwiak, szeroko omawia różnorodne aspekty związane z rozwarstwieniem siatkówki związanym z chromosomem X. Również i w tym przypadku zagadnienie to omówione jest bardzo wnikliwie i dokładnie, a co ważne – oba artykuły dostarczają wielu istotnych informacji przydatnych w codziennej praktyce.

Tematem w pewnym sensie związanym z powyższymi kwestiami jest krótkowzroczność. Można śmiało powiedzieć, że jest to temat wciąż otwarty, a poglądy na to zagadnienie okresowo ulegają mniejszym lub większym zmianom. W proponowanym przez nas artykule poświęconym temu właśnie problemowi przedstawiono aktualne poglądy związane z rozwojem i leczeniem krótkowzroczności.

Mam nadzieję, że również pozostałe artykuły, na przykład na temat zaćmy u dzieci czy zespołu suchego oka, okażą się dla Państwa ciekawe i pouczające, ponieważ dotyczą zagadnień, z którymi większość z nas, okulistów, często się spotyka.

Do góry