Najczęstsze choroby oczu dzisiejszych nastolatków

dr n. med. Paulina Glasner

Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paulina Glasner

Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk

e-mail: paulinaglasner@gumed.edu.pl

  • Za główną przyczynę lawinowego wzrostu liczby młodych pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku uznaje się zmianę stylu życia wywołaną znacznym zmniejszeniem ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu na rzecz aktywności wymagających długotrwałego patrzenia na bliskie przedmioty (laptop, tablet, telefon komórkowy, książka)
  • Najczęstsze zaburzenie okulistyczne, krótkowzroczność i jej konsekwencje, stanie się główną przyczyną ślepoty, co powinno zachęcić lekarzy do szerokiego informowania o czynnikach ryzyka tej wady wzroku i jej powikłaniach
  • W artykule opisano epidemiologię, zasady diagnozowania i metody leczenia problemów okulistycznych u nastolatków


Obecnie niemal 1/4 młodych ludzi cierpi na krótkowzroczność. Jest to poważny problem, ponieważ im wcześniej wystąpi wada refrakcji, tym silniejszy ma to wpływ na ostrość widzenia w wieku dorosłym. Ponadto ciężkie wady zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci neowaskularyzacji w przebiegu krótkowzroczności. Wydaje się, że podstawową przyczyną krótkowzroczności na świecie jest to, że młodzi ludzie spędzają dużo czasu, korzystając z urządzeń elektronicznych, m.in. laptopów, tabletów i smartfonów, zamiast przebywać na świeżym powietrzu.

Kolejnym problemem okulistycznym u młodego pokolenia, związanym z użytkowaniem urządzeń elektronicznych, jest zespół suchego oka. Chociaż objawy podmiotowe są w mniejszym stopniu widoczne w porównaniu z osobami dorosłymi, u niemal 1/4 nastolatków wyniki badania okulistycznego wskazują na obecność objawów obiektywnych zespołu suchego oka. Powodem hospitalizacji nastolatków na oddziale okulistycznym są również urazy, do których najczęściej dochodzi w trakcie aktywności sportowej, zabaw petardami lub wskutek wypadków samochodowych.

Dodatkowo u młodych ludzi dochodzi do zaburzeń widzenia również z przyczyn nieorganicznych.

Epidemia krótkowzroczności

Nieskorygowana krótkowzroczność jest główną przyczyną pogorszenia widzenia na odległość u młodzieży szkolnej. Jednocześnie rozpowszechnienie tej wady wzroku zależy od regionu świata czy grupy etnicznej. Szacuje się, że krótkowidzami jest około 23% populacji świata, przy czym wysoka krótkowzroczność (>5 D) dotyczy około 3% mieszkańców naszego globu1. Niesie ona ze sobą ryzyko powikłań, takich jak zaćma, jaskra, odwarstwienie siatkówki czy krótkowzroczna degeneracja plamki (ryc. 1-3); jest przyczyną nawet 12% zaburzeń widzenia populacji japońskiej2.

Ta wada wzroku jest dwukrotnie częstsza w populacji wschodniej Azji w porównaniu z mieszkańcami Europy3. Wzrasta także liczba osób z wysoką krótkowzrocznością: w 2000 r. było ich na świecie ok. 163 mln, w 2010 r. już 277 mln, a w 2020 r. liczba ta...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół suchego oka

Kolejnym niedoszacowanym problemem okulistycznym, z którym zmaga się młodzież, jest zespół suchego oka (ZSO). Badacze japońscy na podstawie badania z udziałem 323 nastolatków [...]

Urazy oczu u dzieci i młodzieży

Do urazów oka i oczodołu dochodzi u dzieci i młodzieży nieporównywalnie częściej niż u dorosłych. Szacuje się, że rocznie poważnych urazów jest na świecie około [...]

Nieorganiczne zaburzenia wzroku u nastolatków

Nieorganiczne zaburzenia widzenia z definicji są jakimikolwiek zaburzeniami widzenia niemającymi żadnej przyczyny organicznej (inaczej zaburzenia psychogenne, funkcjonalne lub nazywane dawniej histerycznymi). Szacuje [...]

Do góry