Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Pembrolizumab w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka urotelialnego

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Inhibitory PD-1 i PD-L1 są aktywne w przerzutowym raku urotelialnym, ale brakuje pozytywnych randomizowanych danych potwierdzających ich stosowanie jako leczenie pierwszego rzutu. W prezentowanym badaniu oceniano wyniki leczenia pierwszego rzutu samym pembrolizumabem lub pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem urotelialnym.

KEYNOTE-361 to randomizowane, otwarte badanie III fazy. Do udziału kwalifikowali się pacjenci w wieku ≥18 lat z nieleczonym, miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym, w stanie sprawności według ECOG do 2. Uczest...

W okresie od 19 października 2016 do 29 czerwca 2018 r. do badania zakwalifikowano 1010 pacjentów. Uczestników przydzielono do grupy otrzymującej pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią (n = 351), grupy poddanej monoterapii pembrolizumabem (n...

Stwierdzono, że dodanie pembrolizumabu do chemioterapii pierwszej linii opartej na pochodnych platyny nie poprawiło znacząco skuteczności leczenia i nie powinno być powszechnie stosowane w terapii zaawansowanego raka urotelialnego.

Do góry