Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Plamica Majocchiego u 14-letniej dziewczynki

Aleksandra Bodys
dr n. med. Katarzyna Albrecht
Robert Uliński
dr hab. n. med. Paweł Łaguna
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr n. med. Katarzyna Albrecht, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: albrechtkasia@gmail.com

Opis przypadku

W chwili przyjęcia do kliniki 14-letnia dziewczynka od około 2,5 roku skarżyła się na wyjątkowo obfite krwawienia miesiączkowe, a dodatkowo przez 1,5 roku dochodziło u niej do nawracających krwawień z nosa. Dziewczynka miała również zmiany skórne na kończynach dolnych (ryc. 1) i prawym nadgarstku cechujące się obrączkowatymi wykwitami z obecnością teleangiektazji na obwodzie z hiperpigmentacją i przejaśnieniem w środku o średnicy 1-5 cm, bez towarzyszącego świądu. Okresowo pojawiały się nowe zmiany, natomiast stare nie zanikały.


Pacjentka była konsultowana dermatologicznie, ale nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Nie stwierdzono też żadnych nieprawidłowości w morfologii krwi (CBC – complete blood count), teście częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT – activated...

Ostatecznie na podstawie obrazu klinicznego oraz ustalonego w wywiadzie czynnika predysponującego w postaci tego, że pacjentka od pewnego czasu intensywnie trenowała po 4 godziny dziennie lekkoatletykę, rozpoznano plamicę Majocchiego.

Dziecko leczono etamsylatem (250 mg 2 ×/24 h) i kwasem askorbowym w połączeniu z rutozydem (2 tabletki 3 ×/24 h). Ponadto zalecono wstrzymanie się od treningów lekkoatletycznych przez 3 tygodnie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Plamica Majocchiego, znana także jako plamica obrączkowa teleangiektatyczna, to najrzadszy rodzaj plamicy barwnikowej. Plamice barwnikowe obejmują 5 jednostek chorobowych: postępującą plamicę [...]

Podsumowanie

Mimo że choroba Majocchiego jest najrzadszą spośród dermatoz plamistych, powinno się ją brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej zmian skórnych z [...]

Do góry