Omówmy to na przypadkach

Czy choroba Kawasakiego u dziecka wpływa na realizację programu szczepień?

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

e-mail: joanna@kazubska.pl

  • Szczepienia obowiązkowe i zalecane u 5-letniej dziewczynki, u której rozpoznano chorobę Kawasakiego – opis przypadku
  • Choroba Kawasakiego u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie
  • Wpływ leczenia choroby Kawasakiego na zmiany w kalendarzu szczepień (MMR) lub rodzaju szczepionki (przeciw grypie)

Dziewczynka w wieku 5 lat została przyjęta do szpitala z powodu utrzymującej się od 6 dni gorączki z towarzyszącymi objawami: wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych, zaczerwienieniem błony śluzowej jamy ustnej, popękaniem warg oraz zapaleniem spojówek.

Wywiad

Gorączka utrzymywała się od 6 dni. W 3 dobie jej trwania pojawiła się uogólniona wysypka. Tego dnia rodzice wraz z dzieckiem zgłosili się na wizytę w poradni lekarza rodzinnego, który zlecił badania laboratoryjne (morfologię krwi obwodowej, stężenie białka C-reaktywnego, badanie ogólne moczu) – wyniki były w normie. W 6 dobie gorączki dziewczynkę ponownie zbadał lekarz rodzinny, który stwierdził dodatkowo powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i zapalenie spojówek. Skierował dziecko do szpitala.

Z relacji matki wynika, że dziewczynka była apatyczna, senna, zaobserwowano też pogorszenie apetytu.

Pacjentka bez chorób przewlekłych, wcześniej poważnie nie chorowała.

Szczepienia ochronne realizowane były zgodnie z obowiązkowym programem szczepień, bez szczepień zalecanych.

Badanie przedmiotowe

W chwili przyjęcia do szpitala dziecko było w stanie ogólnym dobrym, osłabione. Stwierdzono: na skórze całego ciała drobnoplamistą wysypkę, rumień na dłoniowej powierzchni rąk, obrzęki grzbietowej powierzchni rąk oraz stóp, obrzęk powiek, spojówki zaczerwienione, język malinowy, wargi żywoczerwone, popękane, powiększone węzły chłonne szyjne, nieżyt nosa. Poza tym bez innych istotnych odchyleń w badaniu przedmiotowym.

Badania dodatkowe

W badaniach laboratoryjnych wykonanych w dniu przyjęcia odnotowano podwyższoną wartość odczynów zapalnych – stężenie białka C-reaktywnego wynosiło 84,50 mg/l. W morfologii krwi obwodowej bez istotnych odchyleń poza przewagą granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie krwi (80%) przy prawidłowej wartości krwinek białych.

Stężenie elektrolitów oraz aktywność aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej w normie. Prawidłowe wyniki badania ogólnego moczu.

Pobrano krew w celu badania mikrobiologicznego (posiew tlenowy), z którego po 7 dniach inkubacji nie uzyskano wzrostu bakterii.

Wykonano badanie echokardiograficzne, w którym nie stwierdzono poszerzenia naczyń wieńcowych. W worku osierdziowym wykazano nieco większą ilość płynu niż w warunkach fizjologicznych – około 0,5 cm.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Choroba Kawasakiego to ostre zapalenie drobnych naczyń o nieustalonej etiologii, które może prowadzić do powikłań najczęściej pod postacią tętniaków tętnic wieńcowych [...]

Wpływ choroby Kawasakiego na realizację szczepień ochronnych

Podanie preparatów immunoglobulin w dawce 2 g/kg m.c. jest wskazaniem do odroczenia szczepień żywych przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR) i ospie [...]

Do góry