Aktualności

Aktualności

Magda Szrejner

Dziecięce zęby w resorcie Zdrowia

Konstanty Radziwiłł powołał specjalny zespół do spraw opracowania strategii na rzecz poprawy stanu zdrowia zębów i jamy ustnej u dzieci. W jego składzie znaleźli się pracownicy resortu oraz specjaliści stomatologii dziecięcej, m.in. prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – konsultant krajowy w tej dziedzinie stomatologii, prof. Maria Borysewicz-Lewicka czy prof. Urszula Kaczmarek, a także Rzecznik Praw Dziecka. Zespół ma za zadanie stworzyć spójny plan opieki stomatologicznej nad najmłodszymi i opracować rozwiązania, które pomogą poprawić katastrofalny stan jamy ustnej polskich dzieci.

Biegli przy izbach lekarskich

Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, zwrócił się do okręgowych rad lekarskich o zajęcie stanowiska, czy słusznym pomysłem jest stworzenie przy ORL zespołów biegłych. Ich członkowie mają się teraz zastanowić, jak powinny one funkcjonować, m.in. czy będą wydawać opinię w przypadku wszystkich spraw, czy tylko przy okazji błędów medycznych, czy objąć projektem wszystkie specjalizacje itd. Prezydium NRL powołało również zespół roboczy do prac nad powołaniem zespołów biegłych. Pomoc w organizacji zadeklarowało Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.

Krytyka nowych zasad kontraktowania

Kryteria wyboru świadczeń medycznych zostały jednoznacznie skrytykowane przez środowisko stomatologów. Lekarze dentyści mają wiele uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Najbardziej krytykowane są m.in. zasada kompleksowości, która uzyskuje wysoką punktację, a zdaniem wielu może pogrążyć małe specjalistyczne gabinety, czy punktowanie wykonania usług bez podwykonawców, co w przypadku protetyki znów będzie premiować duże gabinety mające własne pracownie protetyczne.

Czy chirurdzy się zjednoczą?

Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej deklaruje, że jednym z najważniejszych celów tej kadencji będzie ponowne połączenie z Polskim Towarzystwem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Chirurdzy z PTChJU podkreślają, że istniejący podział szkodzi chirurgom szczękowo-twarzowym i chirurgom stomatologicznym w aspekcie wizerunkowym, współpracy naukowej czy współpracy z europejskim towarzystwem. Podkreślają że wzmocnienie środowiska posłuży poprawie wizerunku chirurgów szczękowych i stomatologicznych na arenie międzynarodowej. 

Do góry