Poznaj paragrafy

Praktyka lekarska czy podmiot leczniczy – co wybrać?

Paweł Lenartowicz

radca prawny, specjalizuje się w prawie medycznym

Adres do korespondencji: Paweł Lenartowicz, e-mail: biuro@kancelaria-jurist.net

Każdy lekarz dentysta wcześniej czy później może stanąć przed dylematem dotyczącym wyboru lub zmiany swojej ścieżki zawodowej. Pojawiają się wtedy pytania, jaką formę wykonywania zawodu wybrać: czy zarejestrować praktykę lekarską, czy może podmiot leczniczy i jakie ta decyzja niesie skutki w sferze praw i obowiązków przy wykonywaniu działalności lekarza. Celem publikacji jest przybliżenie praktycznych aspektów wykonywania działalności leczniczej.


Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku
tzw. działalność leczniczą, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej, można prowadzić w dwóch formach: jako praktykę zawodową lekarza albo jako podmiot leczniczy (pojęcie to jest tożsame z pojęciem tzw. NZOZ na gruncie uchylonej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

Praktyka zawodowa lekarza

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, zwaną dalej u.dz.l. (art. 5 ust. 2), lekarz może wykonywać zawód w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Ustawodawca wyróżnił tutaj kilka rodzajów praktyk lekarskich:

  • ogólna/specjalistyczna – według kryterium specjalizacji lekarza,
  • jednoosobowa/grupowa – według kryterium kręgu lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach jednej praktyki; praktyka indywidualna oznacza, że lekarz będący jej właścicielem jest uprawniony wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych w jej ramach; praktyka grupowa – jak nazwa wskazuje – to praktyka co najmniej dwóch lekarzy, przy czym aby wspólnie prowadzić taką praktykę, muszą oni być wspólnikami spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej,
  • gabinet/praktyka na wezwanie albo praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka zawodowa lekarza prowadzona jako gabinet – umożliwia stacjonarne udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu wskazanym przez właściciela praktyki jako gabinet, który spełnia dodatkowe wymagania, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych na...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podmiot leczniczy

Ograniczenie w postaci zakazu zatrudnienia lekarza w praktyce stanowi dużą barierę w rozwoju działalności, dlatego lekarze coraz częściej sięgają po drugą [...]

Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy

Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę to, że podmiot leczniczy jest formą prowadzenia działalności leczniczej dla bardziej rozbudowanych struktur. Umożliwia [...]

Podsumowanie

1. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej formy prowadzenia działalności leczniczej należy pamiętać o wymogach, jakie trzeba spełnić w przypadku każdej z nich. [...]

Do góry