Edukacja

Systemy adhezyjne typu total etch i self etch – wady i zalety

lek. dent. Agnieszka Topolska1
prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk2

1Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Centralne Ambulatorium Stomatologiczne, Kraków

2Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adres do korespondencji:

lek. dent. Agnieszka Topolska

Centralne Ambulatorium Stomatologiczne

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

ul. Montelupich 4

31-155 Kraków

  • Charakterystyka systemów adhezyjnych – płynnych materiałów na bazie żywic, które przez tworzenie pośredniej warstwy zapewniają połączenie materiału kompozytowego z powierzchnią szkliwa i zębiny
  • Omówienie używanych wcześniej systemów typu total etch i zastępujących je systemów self etch
  • Przedstawienie współcześnie stosowanych systemów wiążących ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wady oraz zalety

Systemy adhezyjne to płynne materiały na bazie żywic, które tworząc warstwę pośrednią, zapewniają połączenie materiału kompozytowego z wcześniej przygotowaną powierzchnią szkliwa i zębiny1.

Od lat 50. XX wieku trwają prace nad udoskonaleniem składu systemów łączących. W 1955 r. Buonocore zaproponował przygotowanie szkliwa do dalszej pracy z materiałem wypełniającym poprzez jego wytrawienie kwasem w celu poprawy adhezji. Już wtedy udało się uzyskać zadowalające połączenie materiału kompozytowego ze szkliwem, jednak jego połączenie z zębiną okazało się o wiele trudniejsze2.

W ciągu kolejnych lat wprowadzano coraz nowsze generacje systemów wiążących. Modyfikowano zarówno ich skład, jak i liczbę etapów pracy z nimi. Nadal są one przedmiotem licznych badań, które zmierzają do ulepszenia parametrów względem poprzednich systemów adhezyjnych, przy skróceniu czasu i możliwości popełnienia błędów podczas pracy z nimi3.

Adhezja do szkliwa i zębiny

Adhezję definiuje się jako proces tworzenia połączenia pomiędzy dwiema przylegającymi powierzchniami. Połączenie to może mieć charakter mechaniczny lub chemiczny. Wiązanie materiału kompozytowego do szkliwa i zębiny jest klasycznym przykładem połą...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Adhezja do szkliwa i zębiny

Adhezję definiuje się jako proces tworzenia połączenia pomiędzy dwiema przylegającymi powierzchniami. Połączenie to może mieć charakter mechaniczny lub chemiczny. Wiązanie materiału [...]

Generacje systemów adhezyjnych

Systemy wiążące możemy dzielić m.in. ze względu za chronologię ich powstawania. Wyróżniamy siedem generacji. Różnią się one ilością etapów w pracy [...]

System total etch – zalety i wady

Zalety:

System self etch – zalety i wady

Zalety:

Podsumowanie

Sukces kliniczny wypełnień wykonanych z materiałów kompozytowych zależy przede wszystkim od skuteczności i trwałości połączenia adhezyjnego. Ze względu na różnice w [...]

Do góry