PSYCHIATRIA BEZ GRANIC

Holistyczne podejście do terapii schizofrenii (uwzględniające pozafarmakologiczne metody leczenia)

  • 04/07/2023
  • 60 min.
  • Belka mt
Obejrzyj nagranie
ZALOGUJ SIĘ
lub

Załóż konto wypełniając poniższy formularz

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Każda z powyższych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji o administratorze i sposobie przetwarzania danych zawartych jest w naszej Polityce Prywatności. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@podyplomie.pl lub telefonem: 801 044 415

Psychiatria bez granic 407
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. Peter Falkai, prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

Zbudowani Państwa zainteresowaniem międzynarodowym projektem edukacyjnym „Psychiatria bez granic” zapraszamy na piątą już edycję! Przed Państwem kolejne wywiady prof. Piotra Gałeckiego z wybitnymi ekspertami z wiodących ośrodków naukowych i akademickich z całego świata. Rozmowy będą dotyczyły ważnych problemów klinicznych, jak schizofrenia, depresja, współchorobowość psychiczna i somatyczna. Omówimy zmiany w podejściu związane z nową klasyfikacją chorób ICD-11, która w szczególny sposób „reformuje” psychiatrię. Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach, i z przyjemnością zapraszamy na kolejne. Uczestnicy poprzedniej edycji są zapisani automatycznie. Nie ma konieczności dokonywania ponownego zapisu


Poruszane tematy

1. Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych
2. Ocena skuteczności alternatywnych sposobów terapeutycznych schizofrenii
3. Podejście kompleksowe w leczeniu schizofrenii, z szczególnym uwzględnieniem pacjentów z dominującymi objawami negatywnymi i poznawczymi
Na przestrzeni lat obserwujemy pojawianie się nowych, co raz skuteczniejszych preparatów stosowanych w psychiatrii. Oprócz farmakoterapii, która jest podstawą leczenia chorób psychiatrycznych, dysponujemy metodami niefarmakologicznymi. Które z nich możemy uznać za skuteczne i warte wprowadzenia do terapii? Na co, oprócz dobrania odpowiedniej farmakoterapii, powinniśmy zwrócić uwagę u pacjentów - zwłaszcza z dominującymi objawami negatywnymi i poznawczymi schizofrenii, tak by proces zdrowienia był kompleksowy i dotyczył wszystkich aspektów życia pacjenta? Problematykę holistycznego podejścia do terapii schizofrenii poruszy prof. Piotr Gałecki wraz w zaproszonymi gośćmi: prof. Peter Falkai i prof. Alina Borkowska.

----

PROF. DR HAB. N. MED. Piotr Gałecki - kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, Przewodniczący Rady ds. Zdrowia Psychicznego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Autor i współautor ponad 350 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby.

PROF. DR HAB. N. MED. Alina Borkowska - jest neuropsychologiem, kierownikiem Katedry Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu CM . Prowadzi badania z zakresu neuropsychologii i neurobiologii funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych, neurologicznych, autoimmunologicznych i otyłości. Rozwija badania z zakresu neuroobrazowania funkcjonalnego oraz badania neurobiologicznych markerów uszkodzenia mózgu. Współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi: z Cognitive Neuroscience Laboratory i Neuroimaging Center Harvard Medical School w Bostonie, USA oraz EUOROCAT Uniwersytetu w Tarragonie, Hiszpania. Jest zapraszanym wykładowcą na konferencje krajowe i zagraniczne, autorem ponad 500 publikacji naukowych.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA