Pacjent w dobie pandemii

NEUROLOGICZNE SPUSTOSZENIE: czy SARS-CoV-2 faktycznie niszczy nasze mózgi? – wytyczne dla praktyków

  • 05/03/2021
  • 18:30
  • 120 min.
  • Logo bar %281%29
Aby wziąć udział w wydarzeniu
ZALOGUJ SIĘ
lub

Załóż konto wypełniając poniższy formularz

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Każda z powyższych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji o administratorze i sposobie przetwarzania danych zawartych jest w naszej Polityce Prywatności. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@podyplomie.pl lub telefonem: 801 044 415

Wyk web 0503
dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, specjalista neurolog, dr habilitowany nauk medycznych, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień jako ordynator prowadzi Odział Neurologii i Oddział Udarowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibńskiego w Katowicach, przyjmuje chorych w poradni przyklinicznej. W ramach pracy doktorskiej sprawdzała wpływ fosfolipaz na patogenezę choroby Alzheimera i udaru, a w rozprawie habilitacyjnej analizowała czynniki wpływające na jakość życia w stwardnieniu rozsianym. To ostatnie jest obecnie głównym podmiotem zainteresowań naukowych. Jest autorką 43 artykułów naukowych i 9 rozdziałów w książkach fachowych, zaangażowana w działalność edukacyjną skierowaną do Lekarzy i projekty wspierania chorych. Współtwórca kierunku ‘Neurologopedia kliniczna’ w macierzystym uniwersytecie.

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, specjalista w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej, pełni funkcję Kierownika Oddziału Neurologii i Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu. Równocześnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach. Od 2017 r. jest Przewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, od 2019 r. - Konsultantem w dziedzinie neurologii w województwie opolskim, a od 2020 r. - Przewodniczącą Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Pełni również funkcję eksperta dla AOTMiT i NCBR.
W latach 2010-2020 była Przewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, jak również członkiem Zarządu PTNK.
W latach 2016-2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zdrowia Publicznego SUM oraz była członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia SUM.
Jest współautorem ponad 160 publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach i ponad 115 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Była kierownikiem ponad 10 projektów badawczych realizowanych w ramach prac własnych i statutowych SUM, jak również członkiem zespołu badawczego ogólnopolskiego wieloośrodkowego projektu badawczego „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – PolSenior”. Jest promotorem w 4 przewodach doktoranckich zamkniętych i 3 otwartych.

Poruszane tematy

Istotnym elementem obrazu klinicznego choroby COVID-19 są zaburzenia ze strony układu nerwowego. Można je podzielić na 3 grupy: ostre (bóle głowy, nudności, wymioty, zmęczenie, osłabienie, bóle mięśniowe, neuralgie obwodowe, udar mózgu, zapalenie mózgu),  podostre (zaburzenia węchu i smaku, zespoły autoimmunologiczne) oraz opóźnione, pojawiające się u ozdrowieńców. Prawdopodobnie nie wszystkie zostały dotychczas poznane i opisane. Nieznany jest też mechanizm uszkadzania komórek nerwowych przez wirus SARS-CoV-2. Można natomiast z dużym prawdopodobieństwem założyć, że te zaburzenia staną się wielkim obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Porozmawiamy o tym czego można się spodziewać i jak przygotować się do opieki nad tą grupą chorych.

Agenda:

  • przesiewowe badanie neurologiczne w dobie pandemii (szybka diagnoza COVID-19)  jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii
  • powikłania opóźnione w obrębie układu nerwowego: przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci i funkcji poznawczych - dlaczego występują?
  • uszkodzenia obwodowego układu nerwowego – jak ich nie przeoczyć?
  • jaką diagnostykę w przypadku wystąpienia powikłań neurologicznych powinien wdrożyć lekarz POZ, kiedy należy skierować pacjenta do specjalisty
  • postępowanie z pacjentem z powikłaniami pokovidowymi w gabinecie specjalistycznym lub szpitalu – jak wygląda pogłębiona diagnostyka, czy istnieją specyficzne formy terapii lub rehabilitacji?
  • jakiej opieki będą wymagali pacjenci z powikłaniami neurologicznymi w perspektywie długofalowej?

___

UWAGA KONKURS!

Wszystkich uczestników webinarium zapraszamy do udziału w konkursie*, który odbędzie się podczas transmisji na żywo.*Zasady oraz regulamin konkursu zostaną przedstawione podczas transmisji webinarium 05.03.2021

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA