Psychiatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2015
Aktualności
Na ważny temat
  • Nadszedł rok przełomu Dostęp Otwarty

    O realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i porażkach oraz sukcesach w jego wdrażaniu z Dariuszem Poznańskim, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, rozmawia Jerzy Dziekoński

Praktyka kliniczna
Update 2015
  • Ortoreksja: Walidacja testu ORTO-15 w Polsce Kup dostęp

    O trudnościach w sklasyfikowaniu ortoreksji i diagnozowaniu dotkniętych nią pacjentów z dr hab. med. Małgorzatą Janas-Kozik, kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach, Centrum Pediatrii im Jana Pawła II sp.z o.o. w Sosnowcu, rozmawia Jerzy Dziekoński

Psychiatria dziecięca
Soma a psyche
Meandry psychiatrii
Dążymy do celu
Paragraf w psychiatrii
Felieton