Psychiatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2020
Felieton
Aktualności naukowe
Wywiad
Temat numeru
Zaburzenia snu
Farmakoterapia
Psychiatria paliatywna
Terapia uzależnień
Niebezpieczne związki