Psychiatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2016
Pożegnanie
Aktualności
Dążymy do celu
Meandry psychiatrii
Psyche a soma
Opis przypadku
Niebezpieczne związki
Prawidłowe rozpoznanie
Teoria i praktyka
Praktyka kliniczna
Felieton