Psychiatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2013
Aktualności
Kontrowersje
Praktyka kliniczna
Meandry psychiatrii
Diagnostyka
Stany nagłe
Między kontrolą a wyleczeniem
Synergia farmakoterapii i psychoterapii
Soma a psyche
Felieton felieton