Psychiatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Aktualności
Nominacje
Praktyka kliniczna
Meandry psychiatrii
Opis przypadku
Uczymy się na błędach
Soma a psyche
Jak ja to robię
Dążymy do celu
Niebezpieczne związki
Prawo