Psychiatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2016
Aktualności
Opis przypadku
Prawidłowe rozpoznanie
Psychiatria sportowa
Praktyka kliniczna
Dążymy do celu
Niebezpieczne związki
Na ważny temat
Meandry psychiatrii
Psychiatria sądowa
Felieton