Kaszlowy wariant astmy
1/8
Podejrzenie kaszlowego wariantu astmy wymaga wykluczenia chorób objawiających się przewlekłym kaszlem oraz wykazania zmiennej czynności płuc albo potwierdzenia nadreaktywności oskrzeli w próbie prowokacyjnej!