Apel o kształcenie podyplomowe z ulgą podatkową

Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów podniósł kwestię konieczności dokonania zmian w prawie podatkowym. Uzasadnia to m.in. tym, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra finansów oraz ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów prawa podatkowego tak, aby koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku.

Samorząd lekarski przypomina, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wynika on z charakteru zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego wymagającego ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji dla dobra pacjentów czy szerzej dla dobra społeczeństwa, w służbie którego lekarz działa.
Ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego dotyczy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów bez względu na formę wykonywania działalności zawodowej. Koszty kształcenia muszą ponosić zarówno lekarze będący przedsiębiorcami, czyli ci, którzy wykonują zawód w formie praktyki zawodowej oraz ci, którzy wykonują zawód na podstawie stosunku pracy. NRL uważa, że wydatki te w obu grupach jednakowo powinny pomniejszać wysokość zobowiązania podatkowego, ponieważ kształcenie ustawiczne to obowiązek powszechny dotyczący wszystkich lekarzy.
O ile w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą przyjęto, że wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach pozwalających zdobyć wiedzę podnoszącą poziom świadczonych usług mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o tyle w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy takiej możliwości obecne przepisy nie przewidują.
NRL podkreśla, że ustawodawca, nakładając na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek świadczenia pacjentom opieki na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności, powinien zapewnić instrumenty prawne pozwalające zobowiązanym zrealizować ten obowiązek.
Realizacja postulatu samorządu lekarskiego wymaga zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować