Lekarz – ważne ogniwo w wykrywaniu przemocy

- Każdy człowiek, a zwłaszcza wykonujący zawód zaufania publicznego, jeśli stwierdzi przemoc wobec dziecka albo będzie miał uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone, ma nie tylko prawo, ale także obowiązek reagować – mówi dla podyplomie.pl Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Jak informowaliśmy, Rzecznik Praw Dziecka kilka dni temu nagrodził pediatrę i pielęgniarkę z Łodzi, które o swoim podejrzeniu stosowania przemocy wobec 3-miesięcznego dziecka poinformowały organy ścigania. Sprawą zajęła się prokuratura - rodzicom postawiono zarzuty.

- Strach, brak znajomości problemu, obawa przed błędną diagnozą, lęk o własne bezpieczeństwo utrudniają właściwą reakcję, ale pracownikom medycznym nie trzeba tłumaczyć, że lepiej się pomylić i przeprowadzić dodatkową procedurę, niż tego nie zrobić i bardzo żałować. Wczesne rozpoznanie objawów stosowania przemocy umożliwia wcześniejsze wykrycie i zniwelowanie zagrożenia, co w wielu przypadkach może nawet uratować dziecku życie. Niestety wiele przypadków nie zostaje zarejestrowanych, a co za tym idzie – znaczna część ofiar przemocy pozostaje nieujawniona i anonimowa, bez szans na pomoc i ochronę – mówi Marek Michalak.

RPD dodaje przy tym, że lekarz wszelkie osądy powinien podejmować bardzo ostrożnie.

- Nie każdy uraz fizyczny dziecka, w postaci siniaków czy zadrapań, i nie każde niepokojące wyrażanie emocji muszą być skutkami przemocy. Kiedy jednak lekarz ma cień wątpliwości - powinien zareagować. Należy przy tym podkreślić, że zadaniem lekarza nie jest wyjaśnienie problemu, a jedynie powiadomienie odpowiednich instytucji – dodaje RPD.

Żeby zainterweniować, można zatelefonować na policję, do prokuratury, do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub na Niebieską Linię (22 668-70-00).
Poza tym przedstawiciele ochrony zdrowia, podobnie jak policja i pomoc społeczna, od 2010 roku na mocy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostali włączeni do systemu interwencyjnego i w przypadku podejrzenia przemocy powinni wszcząć procedurę Niebieskiej Karty, co gwarantuje otoczenie ofiar opieką interdyscyplinarnego zespołu i podjęcie kroków prawnych wobec sprawców przemocy.

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować