Dyżury poza oddziałem są zgodne z prawem

Zmiany w zakresie specjalizacji z pediatrii uwzględniają możliwość pełnienia dyżurów również w SOR i Izbie Przyjęć, pod warunkiem że mają one charakter wyjątkowy i drugorzędny.

21 listopada br. został zatwierdzony program modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii. Wskazano w nim, że w trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury mają być pełnione w oddziale, w którym lekarz odbywa specjalizację lub staż. Program specjalizacji uwzględnia też możliwość pełnienia dyżurów w zakresie odbywanej specjalizacji z pediatrii w SOR, Izbie Przyjęć lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w tym samym podmiocie. Właśnie ten zapis wzbudził zastrzeżenia Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zwrócił się on z pytaniem do biura porad prawnych Redison, czy w programie mógł się pojawić przepis mówiący o tym, że lekarze w trakcie specjalizacji mogą też pełnić dyżury poza oddziałem.
Z odpowiedzi wynika, że przepisy prawa nie zakazują wprowadzania do programu specjalizacji w pediatrii możliwości tego typu dyżurów. Niemniej, z punktu widzenia celu modułu oraz rodzaju staży kierunkowych, należałoby przyjąć, że pełnienie dyżurów we wskazanych jednostkach powinno mieć charakter wyjątkowy i drugorzędny. Tego rodzaju dyżury nie mogą być realizowane z uszczerbkiem dla prawidłowego biegu i realizacji szkolenia specjalistycznego oraz w sprzeczności z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia na refundację kosztów szkolenia.
Przepis ten dotyczy nie tylko lekarzy, którzy dopiero rozpoczęli specjalizację, lecz również tych, którzy są już w jej trakcie. Z uwagi na brak obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych i przepisów przejściowych, jak również brak zapisów w samej treści programu specjalizacji należy uznać, że doszło do aktualizacji programu specjalizacji, który obowiązuje każdego lekarza obecnie odbywającego specjalizację w dziedzinie pediatrii.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować