Depresja – jest pomoc dla lekarzy

Kłopoty psychiczne może mieć nawet 15 proc. aktywnych zawodowo lekarzy. Samorządy lekarskie dostrzegają ten problem, oferując pomoc.

„Masz problemy, zadzwoń!” – OIL w Gdańsku zachęca do kontaktu z pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. Izba informuje, że jej celem jest niesienie pomocy osobom, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z wykonywaniem zawodu (lub z tego powodu mają zawieszone prawo wykonywania zawodu). Przede wszystkim dotyczy to osób mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub ich nadużywaniem. Pełnomocnik zajmuje się również pomocą osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie lekarskiej.
W marcu tego roku media alarmowały, że aktywni zawodowo lekarze mają poważne problemy natury psychicznej. Rośnie m.in. liczba medyków wspomagających się lekami psychotropowymi, wzrasta też liczba prób samobójczych. W ocenie wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Janusza Heitzmana najczęściej lekarze borykają się z depresją, co jest główną przyczyną przyjęć do szpitali psychiatrycznych. Dominują problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i z zaburzeniami nastroju. Lekarze wskazują m.in. na to, że są przepracowani i próbują się ratować lekami antydepresyjnymi, sięgając po coraz silniejsze środki.
Samorządy lekarskie dostrzegają też problem stresu lekarzy i również oferują pomoc. Np. OIL w Warszawie organizuje grupy wsparcia psychologicznego, której celem jest pomoc w radzeniu sobie ze stresem w pracy. Wśród 100 najbardziej stresogennych zawodów w Polsce lekarze znajdują się na dziewiątym miejscu, a wśród 10 specjalizacji ocenionych przez lekarzy jako najbardziej stresogenne dziewięć to specjalizacje zabiegowe i anestezjologia z intensywną terapią.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować