Szpital moim domem – za żadne skarby!

Największy minus zawodu? Spędzanie życia w pracy.

Naczelna Izba Lekarska zbadała, co lekarze myślą o swojej pracy: z czego są zadowoleni, a co im przeszkadza, i opublikowała na ten temat raport.

Prawie dwie trzecie badanych pozytywnie oceniło swoją pracę, ale to lekarze dentyści są bardziej zadowoleni niż ich koledzy innych specjalności. Wśród dentystów 12 proc. jest  bardzo zadowolonych z wykonywanej pracy, a wśród innych lekarzy – 10 proc. Niezadowolonych dentystów jest 10 proc. wobec 15 proc. innych specjalności.

Źródłem największej satysfakcji wszystkich lekarzy są efekty ich pracy – bardzo zadowolonych jest 71 proc. lekarzy i 82 proc. dentystów.

Jak pokazało badanie, z agresją słowną w ciągu roku poprzedzającego badanie spotkało się 59 proc. lekarzy, 2 proc. doświadczyło agresji fizycznej. Wśród dentystów było to odpowiednio 38 i 0,2 proc. W rezultacie poczucie bezpieczeństwa w kontakcie z pacjentem wysoko ocenia 45 proc. lekarzy i 53 proc. dentystów.

Największe różnice między pracą lekarzy i dentystów wiążą się z jej warunkami, takimi jak organizacja, poczucie niezależności. Większość lekarzy ocenia je negatywnie – 41 proc. lekarzy i tylko 17 proc. dentystów. Zadowolonych z warunków pracy jest 30 proc. lekarzy i 65 proc. dentystów.

Co do finansów – 38 proc. lekarzy jest bardzo zadowolonych z dochodów, a 35 proc. – bardzo niezadowolonych. W grupie dentystów 35 proc. jest bardzo zadowolonych z dochodów, a 27 proc. bardzo niezadowolonych.

W odczuciu zainteresowanych największym minusem tego zawodu jest wpływ pracy na życie prywatne i rodzinne – niezadowolonych z takich powiązań jest 45 proc. lekarzy i 30 proc. dentystów (zadowolonych 31 proc. lekarzy i 42 proc. dentystów).

– To, że ponad trzy czwarte lekarzy źle oceniało całkowity czas pracy, w tym dwóch na pięciu wyraziło się skrajnie negatywnie, można interpretować jako wyraz silnego niezadowolenia środowiska – podsumowują autorzy raportu.

Lekarze są niezadowoleni, że sprawy zawodowe zajmują im tak wiele godzin i wykradają czas, który powinien być przeznaczony dla najbliższych.

Badanie przeprowadzono między 13 kwietnia a 6 maja br. Wzięło w nim udział 3290 osób.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować