Oszuści doskonalą technikę wyłudzeń od lekarzy

Lekarze otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie wszyscy wiedzą, że taki wpis jest darmowy.

Pojawiły się kolejne próby kierowania do lekarzy żądań zapłaty mającej stanowić warunek utrzymania wpisu ich praktyk zawodowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oszuści udoskonalili technikę wyłudzania pieniędzy. Tym razem wezwania różnią się do poprzednich, gdyż zawierają prawidłową nazwę rejestru CEIDG.

Ponadto, w podawanych danych teleadresowych pojawia się zarówno adres Ministerstwa Rozwoju, jak i adresy mailowe sugerujące, że wiadomość pochodzi od podmiotu publicznego - adres poczty elektronicznej z rozszerzeniem ceidg.gov.
Ministerstwo Rozwoju odniosło się do tej sprawy, zamieszczając na swojej stronie kolejny komunikat dotyczący tego tematu. Ponowiona została informacja, że wpis oraz utrzymywanie wpisu w CEIDG są wolne od opłat, żadne wezwania do zapłaty nie pochodzą od Ministerstwa Rozwoju ani jakiejkolwiek podległej mu jednostki.
Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Gdańsku poinformowała z kolei, że jeśli ktokolwiek z lekarzy, wprowadzony w błąd treścią przesłanego wezwania, dokonał zapłaty, może skontaktować się z biurem prawnym OIL.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować