Do kogo trafiły podwyżki

Ministerstwo Zdrowia zdementowało informację, jakoby pieniądze przeznaczone na podwyżki dla ratowników medycznych pracujących w szpitalach poszły na podwyżki dla lekarzy.

Polski Związek Ratowników Medycznych zasygnalizował, że w niektórych szpitalach podwyżki, które mieli otrzymać ratownicy, zostały przeznaczone na podwyżki dla lekarzy lub inne cele. Według informacji przewodniczącego związku Mariusza Fidury w województwie lubelskim niektórzy dyrektorzy szpitali potwierdzili, że nie realizują wypłat dodatków. Związek podaje, że np. szpital MSWiA w Lublinie potwierdził wypłatę dodatku, jednak okazało się to jednorazową kwotą premii dla personelu, w innych zaś placówkach otrzymane pieniądze zostały przeznaczone m.in. na podwyżki dla lekarzy.
Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do tych informacji, wyjaśniając, że środki na podwyżki dla ratowników są przekazywane na bieżąco. Resort przypomniał też, że 18 lipca br. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych. Na mocy tego dokumentu wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego. Wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu (niezależnie od formy zatrudnienia) wynagrodzenia wzrosły o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. wzrosną o kolejne 400 zł brutto.
Porozumienie dotyczy także ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości. NFZ aneksował umowy na leczenie szpitalne, które zwiększyły stawkę bazową dla szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć o 2 proc. – od 1 lipca 2017 r. i 4 proc. od – 1 października 2017 r. Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ otrzymali zalecenie skierowania do podmiotów leczniczych posiadających umowy w zakresie leczenia szpitalnego prośby o realizację wzrostu wynagrodzeń.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować