Powtórka egzaminów będzie kosztować od 100 do 700 zł

08 maja 2017

Od tego roku za powtarzanie LEK i LDEK absolwenci medycyny zapłacą 100 zł, za PES – 700 zł.

Jak przypomina Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, opłaty za powtarzanie egzaminów wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2015 roku.
Opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł objęte będzie drugie i kolejne zgłoszenie do LEK składanego w języku polskim (a nie jak dotąd – czwarte i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminów. Zgłoszenie do LEK w języku obcym jest objęte opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną będzie można uiścić najpóźniej w ciągu pięciu dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń. Osoba, która nie wniesie opłaty, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.
Najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony 8 września br., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy – 23 września br. Termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 czerwca br.
W ocenie prof. Mariusza Klenckiego, dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, opłata za drugie i kolejne podejście do egzaminu zmobilizuje zdających do nauki. Przeciwni wprowadzeniu opłat są młodzi lekarze z Porozumienia Rezydentów Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). W ich ocenie opłata za drugie i kolejne podejście do egzaminów będzie dodatkowym obciążeniem finansowym dla absolwentów medycyny.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować