Po podwyżkę idź do ministra

Negocjacja podwyżek bezpośrednio z ministrem zdrowia – to postuluje NSZZ „Solidarność”, zwracając uwagę, że na mocy obecnych przepisów lekarze mogą rozwiązywać kwestie związane z zatrudnieniem tylko z dyrektorami szpitali.


Związkowcy zwrócili uwagę, że w sferze publicznej dotyczy to m.in. lekarzy. Według obowiązujących przepisów nie mogą oni bezpośrednio negocjować z ministrem zdrowia, bo na mocy prawa mogą wejść w spór tylko z dyrektorem szpitala. Z kolei szefowie publicznych podmiotów nie mają możliwości decydowania o podwyżkach, ponieważ szpitale są finansowane z budżetu państwa.
Ochrona zdrowia to jedna z najsłabiej opłacanych branż w Polsce. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w najlepiej opłacanych branżach w 2016 roku przekraczała 5 tys. zł, w ochronie zdrowia zaś wyniosła zaledwie 3138 zł.

Podczas spotkania w Radzie Dialogu Społecznego przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu w sprawie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych „Solidarność” zgłosiła postulat wprowadzenia do nowych przepisów możliwości negocjowania przez pracowników ich warunków zatrudnienia z tzw. pracodawcą faktycznym, który rzeczywiście decyduje o warunkach zatrudnienia w danej firmie.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować